Art. 287 alin. (2) lit. a) CP

30 mai 2019 8

Buna ziua! În timpul minoratului persoana a fost recunoscută vinovată pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 287 CP. Acum deja fiind major din nou a fost pornită cauza penală pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 287 alin. (2) lit. a) CP. Dacă prima infracțiune a fost comisă în timpul minoratului și antecedentul penal este stins, este corectă ori nu calificarea? Sau acțiunile lui urmează a fi calificate în baza aliniatului unu? Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul penal

Bună ziua!
Acțiunile persoanei, care în timpul minoratului a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art.287 CP al RM urmează a fi calificate în baza alin.(1) al art.287 CP al RM, chiar și dacă antecedentul penal a fost stins conform art.111 CP al RM.
Prin atingerea majoratului persoana nu poate... mai detaliat fi trasă la răspundere penală mai gravă, decât la răspunderea în legătura cu fapta săvîrșită în timpul minoratului. El a săvîrșit numai o dată infracține, dar în lit.a) alin.(2) al art.287 CP al RM este indicat că infracțiunea a fost săvîrșită de o persoană care anterior a săvîrşit un act de huliganism, ceea ce nu este corect.

30 mai 2019