Art. 85 alin. 3 din Codul muncii

25 aprilie 2018 54

Spuneti-mi, va rog, ce prezinta art. 85 alin 3 din Codul muncii? Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vasile Gavrilița
  • Student
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte domenii

Bună, Larisa.

De regulă, în cazul în care intenționează să demisioneze din proprie inițiativă, salariatul trebuie să-l anunțe pe angajator despre aceasta, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte de a înceta lucrul.

Prin urmare, art. 85, alin. (3) prevede că, după expirarea acestui termen de 14 zile, care începe a... mai detaliat curge din ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea de demisie, salariatul are dreptul să nu se mai prezinte la locul de muncă.

Tot după expirarea acestui termen de anunțare, angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului, cum ar fi salariul neplătit pentru munca prestată. Pe lângă asta, angajatorul mai are obligația de a-i elibera salariatului documentele legate de activitatea acestuia în unitate (întreprindere, instituţie, organizaţie), cum ar fi diploma de studii.

O zi bună.

26 aprilie 2018