Art. 99 Codul Familiei - a aplicat cineva?

5 aprilie 2019 34

Salutare stimaţi colegi! Întocmind o cerere de chemare în judecată "am descoperit" că există art. 99 în Codul familiei - "Încasarea pensiei de întreţinere până la soluţionarea litigiului în instanţa judecătorească". CSJ nu dă vreo explicaţie cum se aplică, nici în hotărârea referitoare la încasarea pensiei de întreţinere, nici în cea de asigurare a acţiunii (după mine, acest articol ar intra în categoria mijloacelor de asigurare). A avut cineva experienţă în acest sens? Poate cunoaşte cineva vreo cauză relevantă din jurisprudenţă.
Vă mulţumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună D-le Veniamin

În opinia mea ceea ce prevede acest articol este suficient de clar, poate ca denumirea va duce în eroare și poate ca nu este tocmai cea mai potrivită deoarece, aparent s-ar crea impresia ca urmează a fi descris un mecanism care prevede modalitatea de încasare a pensiei de... mai detaliat întreținere chiar de la data depunerii acțiunii fiind doar o aluzie ca ar fi o măsură asigurătorie.
De fapt, dacă analizam conținutul normei, și nu doar denumirea articolului, devine clar că pensia de întreținere se încasează din ziua depunerii acțiunii în instanța de judecată, acesta fiind sensul normei.
Totodată, să nu uităm și despre prevederile CPC articolul 256 Executarea imediată a hotărîrii:
(1) Urmează a fi executate imediat ordonanţa sau hotărîrea judecătorească prin care pîrîtul este obligat la plata:
a) pensiei de întreţinere.
Ori, această normă vine să completeze prevederile din CF art. 99.

Codul familiei Articolul 99. Încasarea pensiei de întreţinere pînă la soluţionarea litigiului în instanţa judecătorească
(1) Instanţa judecătorească este în drept să hotărască încasarea pensiei de întreţinere de la data depunerii cererii.
(2) Cuantumul pensiei de întreţinere se stabileşte în modul prevăzut de prezentul cod.
(3) În cazul în care cererea privind încasarea pensiei de întreţinere va fi respinsă sau pensia va fi stabilită într-un cuantum mai mic, plăţile anterioare sau cele excedentare nu se restituie.

5 aprilie 2019