Arvuna pentru apartament

29 decembrie 2019 44

Bună ziua. Am dat arvuna 500 € pentru procurarea unui apartament, dar a doua zi am aflat ca companiei de construcții i-a fost retrasa autorizația. Prin urmare, nu mai vrem să procuram apartamentul. Cum pot sa-mi recuperez banii dati arvuna?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
La caz, dețineți o confirmare a plății în cauză? un contract? este arvună sau avans? sunt condiții ce urmează a fi luate în calcul, efectele sunt diferite.
Reieșind din actele existente(sus enunțate) e posibil de a fixa o poziție, prin înaintarea unei notificări în sensul restituirii sumei și încetării raportului... mai detaliat juridic contractat, dacă nu se soluționează amiabil, sunteți în drept să vă adresați instanței de judecată pentru încasare forțată cu calcul de penalități, ori raportul în cauză cade sub incidența legii cu privire la protecția consumatorului, care prevede sancțiuni în acest sens.

30 decembrie 2019