Arvuna pentru cumpararea unui teren

16 noiembrie 2022 33

Buna ziua. In septembrie 2017 am facut la notar un act prin care am primit suma de 1.000 Euro de la o persoana pentru a-i vinde 6 ari din cei 12 pe care ii detin. In act era stipulat ca in decurs de 6 luni (adica pana la 1 marie 2018) cumparatorul imi va achita restul pretului pentru teren, mai exact suma de 4.000 Euro. Acesta nu a achitat la timp acea suma si m-a anuntat verbal ca nu mai doreste sa cumpere. Acum, in 2022, vreau sa fac cu un vecin schimb de terenuri si sa-i ofer acei 6 ari. Nu am facut impartirea terenului de 12 ari in doua a cate 6. Daca acum in 2022 impart la cadastru terenul si fac schimbul mentionat, nu ma voi trezi cu probleme din cauza arvunei?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Olga, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul civilîn caul DVS Arvuna

Articolul 954. Dispoziţii generale cu privire la arvună
(1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru... mai detaliat a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans.
(2) Convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în formă autentică dacă legea cere forma autentică pentru actul juridic din care rezultă obligația garantată. În celelalte cazuri, convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris, sub sancțiunea nulității absolute.
Articolul 955. Includerea arvunei în contul prestaţiei
Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie.
Articolul 956. Reţinerea sau restituirea arvunei
(1) Dacă pentru neexecutarea obligației garantate răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne celeilalte părți după rezoluțiunea contractului de către aceasta din urmă. Dacă pentru neexecutarea obligației garantate răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părți dublul arvunei după rezoluțiunea contractului de către aceasta din urmă.
(2) Pe lîngă cele prevăzute la alin.(1), partea care răspunde pentru neexecutarea obligației garantate este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul neacoperit prin plata arvunei dacă în contract nu este prevăzut altfel.
(3) Creditorul obligației garantate neexecutate poate opta pentru executare silită sau pentru rezoluțiunea contractului și repararea prejudiciului potrivit regulilor generale.
(4) Arvuna se restituie în cazul în care raportul contractual se stinge dintr-o cauză ce nu atrage răspunderea vreuneia dintre părți.

17 noiembrie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

....nu ar trebui să aveți probleme....eventual, vă puteți apăra cu invocarea expirării termenului de prescripție extinctivă dacă persoana vă formulează pretenții legate de actul încheiat cu ea la notar.........mai ales că, după cum am înțeles eu, până în momentul de față nu v-a formulat pretenții în scris legat de acel... mai detaliat act, acea arvună........

17 noiembrie 2022