Arvună pentru procurarea unei case

21 ianuarie 2018 82

La procurarea unei case am avut următoarea înțelegere: mi s-a dat arvună 1.000 Euro din suma de 4.200 Euro, iar restul trebuia să se achite timp de 1 an. Însă peste 3 luni m-au anunțat că nu mai cumpără casa, au divorțat. Eu cum să procedez cu arvuna pe care am luat-o?

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Dna Elena,
Potrivit Codului civil al RM la articolele 631-633 sunt prevăzute următoarele:
Articolul 631. Dispoziţii generale cu privire la arvună
(1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma... mai detaliat încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans.
(2) Înţelegerea cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris.
Articolul 632. Includerea arvunei în contul prestaţiei
Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie.
Articolul 633. Reţinerea sau restituirea arvunei
(1) Dacă, pentru neexecutarea contractului, răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne celeilalte părţi. Dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei.
(2) Pe lîngă cele prevăzute la alin.(1), partea care răspunde pentru neexecutarea contractului este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul neacoperit prin plata arvunei dacă în contract nu este prevăzut altfel.

Reieșind din cele susținute de către Dvs., vina în neexecutarea contractului o poartă soții care au achitat această arvună, respectiv Dvs. sunteți în drept să păstrați banii, cu condiția că înțelegerea Dvs. cu aceste persoane a respectat forma cerută de lege.

21 ianuarie 2018