Asigurare medicală ”obligatorie”, dacă am reședință în altă țară?

20 martie 2024 3

Bună ziua. Am viza de reședință în Europa, achit asigurarea medicală acolo. Cu toatea acestea, pentru că dețin un lot pomicol în Republica Moldova, îmi vine la adresa mea din Chișinău o scrisoare cu cererea de a achita polița medicală. Am obligația să achit această sumă de 1.014 lei? Pot fi dat în judecată? La ce pot să mă aștept?

Jurist comments 3

Download discussion
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua. Cu părere de rău, conform Legii nr. 1593 din 26-12-2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală: categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual sunt... mai detaliat persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:

a) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract.

Astfel, la moment există această obligație indiferent dacă aveți reședința în RM sau în străinătate.
În timpul apropiat există șansa să se modifice legislația în acest aspect și cetățenii cu reședința peste hotare să nu mai fie obligați să achite asigurarea medicală în acest caz.

21 martie 2024
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Dacă veți fi acționat în judecată, pe lângă suma de bază veți achita penalități de întârziere, taxa de stat, alte cheltuieli de judecată.

21 martie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii
21 martie 2024