Asigurarea integrității masei succesorale

29 februarie 2024 3

Bună ziua. Ce înseamnă/presupune asigurarea integrității masei succesorale?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna ziua d-na Iulia, noțiunea de masă succesorală este pronunțată în Codul civil în Articolul 2162. Noțiunea de moștenire
(1) Moștenirea este transmiterea patrimoniului (masa succesorală) unei persoane fizice decedate (defunct, cel care a lăsat moștenirea) către una sau mai multe persoane (moștenitori).
... mai detaliat (2) Asupra cotei din masa succesorală a unui comoștenitor (cotă succesorală) se aplică regulile cu privire la moștenire.
(3) Moștenitorul dobîndește drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sînt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.
(4) Prin derogare de la alin. (3), în cazurile prevăzute de lege, drepturile nepatrimoniale, precum și drepturile patrimoniale legate în mod inseparabil de persoana defunctului trec la moștenitor. Dar în afară de aceasta sunt mai multe articole din prezentul cod, unde tot e menționat de așa ceva, de exemplu art.,art. 2177; 2185; 2240- 2242248; 2255-2257; 2263;2272; 2274; 2279;2280; 2287; 2288; 2316-2319;2322; 2331; 2333; 2355-2360; 2362; 2364; 2367; 2368; 2379; 2401; 2406-2408; 2413;2414;2417;2422;2428;2432-2434;2439;2445;2472;2473;2479;2480-2483;24-2487;2495-2506;2510-2512;2514;2520;2521; 2534;2550; 2557; 2561; 2570;2573; 2665; 2669. Eu am desfășurat mai detailiat această nuțiune.

29 februarie 2024