Asiguratorul este in drept sa suspende/refuze plata despagubirii de asigurare?

8 septembrie 2017 571

Buna ziua.
A avut loc un accident auto, ambii soferi sunt asigurați RCA. Politia a intocmit dosarul contraventional, a identificat vinovatul. Însă vinovatul a contestat procesul-verbal de contravenție și decizia de sancționare. Contestația se află la examinare judiciară.
Deși a trecut mai mult de 1 an, asiguratorul declară că nu poate acum să despăgubească, deoarece nu este stabilită vinovăția. Zice să aduc o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pe vinovatul accidentului, atunci vor plăti.
Asiguratorul invoca prevederile art. 448 alin. (5) din Codul Contravențional care stipulează că: Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.
Si nu sunt de acord cu el, or asiguratorul nu este recunoscut vinovat de producerea accidentului rutier, respectiv nu este obligat să execute nici sancțiunea contravențională, dar asiguratorul este obligat să achite despăgubiri păgubitului. Respectiv nu este în drept asiguratorul să suspende plata despăgubirii pentru daunele cauzate în accident auto. Nu se suspenda plata despăgubirii, dar executarea sancțiunii contravenționale.
Totodată în dosarul contravențional s-a făcut o expertiză auto-tehnică, dar și merceologică, din care la fel se confirmă că cel recunoscut vinovat de poliție, este vinovat de accidentul rutier.

Am găsit următoarele acte ce țin de acest litigiu.

Conform pct. 24 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.1/5 din 11.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare.
În cazul daunelor care sînt obiectele unor acţiuni în instanţă de judecată, Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate reprezintă valoarea daunelor nesoluţionate conform pretenţiilor reclamantului, înaintate în baza actelor de evaluare a prejudiciilor întocmite sub răspunderea persoanelor îndreptăţite să emită astfel de acte, şi care nu poate fi mai mare decît suma asigurată. În cazul în care reclamantul nu prezintă un act de evaluare, asigurătorul calculează Rezerva de daună declarată, dar nesoluţionată în baza estimărilor dispuse de el. Valoarea Rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate astfel constituită se menţine pînă la pronunţarea hotărîrii definitive şi irevocabile a instanţei.

Conform articolul 19 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414 din 22.12.2006,
Alin. (1) După ce a luat cunoştinţă de producerea accidentului, asigurătorul este obligat:
a) să deschidă dosar de daune;
b) să solicite organelor şi instituţiilor competente (poliţia, unităţile de pompieri, procuratura sau instituţiile medicale) informaţii despre accident şi consecinţele lui, stipulate la art.21 alin.(3) lit.a) dacă asiguratul sau persoana păgubită nu a prezentat asigurătorului astfel de informaţii certificate în modul corespunzător;
c) să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii cererii persoanei păgubite privind despăgubirea de asigurare, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
d) să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului;
e) să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
f) să achite despăgubirea de asigurare în termenele stabilite prin prezenta lege.
(2) Asigurătorul este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de asigurare în cel mult 3 luni din data depunerii cererii de despăgubire.
Conform art. 28 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414 din 22.12.2006, Asigurătorul este obligat să plătească despăgubirile în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului de daune şi să accepte cererea păgubitului privind modalitatea de plată a despăgubirii, care poate fi: …
Conform lit. m), alin. (3) art. 21 din Legea nr. 414 din 22.12.2006, - persoana păgubită va semna un angajament în formă scris prin care acesta se obligă să restituie despăgubirea în cazul anulării actelor perfectate de lucrătorii organelor afacerilor interne.
Suplimentar potrivit art. 17 alin. (2) din Legea cu privire la asigurări nr. 407 din 21.12.2006. Asigurătorul nu este în drept să nu plătească despăgubirea de asigurare în cadrul asigurării de răspundere civilă. În asigurarea de răspundere civilă, asigurătorul are dreptul, în cazurile prevăzute la alin.(1), la acţiune de regres faţă de persoana răspunzătoare de cauzarea prejudiciului.

Deci, rezultă că asiguratorul este obligat în cel mult 3 luni de la comunicarea cazului asigurat să achite despăgubirea persoanei păgubite, iar ultima va semna un angajament prin care se obligă să restituie suma primită în caz de anulare a procesului – verbal de contravenție și deciziei de sancționare.
Nu cred că e corect să aștept cu mașina defectată 1-2-3-4 … ani, pâna s-a finaliza examinarea contestației contravenientului. La ce bun am făcut asigurarea, dacă tot eu trebuie să demonstrez cine e vinovat? Am prezentat dosarul contravențional, acolo scrie cine e vinovat, actul nu este anulat, respective urmează ca persona ce a suferit în accident (victima) să fie despăgubită fără întîrzieri mai mare de 3 luni de la comunicarea despre producerea accidentului rutier.

Cum să procedez?
1. Să acționez în judecată asiguratorul pentru încasarea silită a daunei suportate? (am raport de expertiza judiciară întocmit de CNEJ prin care e stabilit prejudiciul);
2. Să aștept finalizarea contestației depuse de vinovat împotriva procesului – verbal de contravenție și deciziei de sancționare? (dar dacă expiră termenul general de prescripție pentru încasare silită).
Mulțumesc anticipat pentru ajutor.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

Legea cu privire la asigurări prevede neexhaustiv și nelimitativ cazurile în care asigurătorul este în drept să refuze achitarea despăgubirilor de asigurare.

Acum el refuză pe motiv că d-voastră ați putea fi persoana care a provocat intenționat sau a favorizat producerea accidentului, în temeiul prevederilor lit. a.) de... mai detaliat la alin. (1) de la articolul 17 din actul normativ menționat.

Cu toate acestea, dreptul de refuz trebuie să fie înserat nemijlocit în contract. Dacă nu este o asemenea clauză, asigurătorul nu există în drept să refuze achitarea despăgubirilor de asigurare. Această prevedere nu este incidenta doar în temeiul legii. Trebuie să existe o stipulatie contractuală în acest sens.

Succese!

12 septembrie 2017