Asiguratorul nu achita despagubirea de asigurare, pot cere penalitati si dobinda de intiziere?

21 iulie 2017 55

Asiguratorul nu achita despagubirea de asigurare de mai bine 2 ani, zice ca atit timp cit contravenientul a contestat procesul - verbal de contraventie, respectiv vinovatia lui nu e batuta in cuie, astfel plata despagubirii este suspendata pina la respingerea contestatiei contravenientului.

1. Daca prin hotarire judecatoreasca contravenientul va fi declarat nevinovat, atunci nu vor achita despagubirea de asigurare?

2. Dar daca procesul-verbal de contraventie este anulat de instanta de judecata, fara sa se expuna pe vinovatie, atunci despagubirea de asigurare va fi achitata?

Pot cere pentru intirziere penalitati si dobinda de intiziere?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna ziua!

1. Daca prin hotarire judecatoreasca contravenientul va fi declarat nevinovat, atunci nu vor achita despagubirea de asigurare? RASPUNS: Da. În acest caz, în mod normal, daca X nu este vinovat, atunci rezultă că Y este vinovat, adică dvs. Prin urmare, ca consecinta logica, agentul constatator (având la bază o... mai detaliat hotărâre de judecată prin care se stabileşte nevinovăţia lui X în producerea accidentului), cel mai probabil, va întocmi un proces-verbal cu privire la contravenţie în privinţa dvs. in baza art.242 Cod contraventional. În aceste conditii nu veti putea pretinde la plata despăgubirii de asigurare. Mai mult, compania de asigurări ar putea solicita de la dvs., în ordine de regres, plata eventualei despăgubiri de asigurare care va fi achitată persoanei păgubite (persoana X). Acest lucru e posibil însă, în cazuri limitative, expres prevăzute de lege (de exemplu, în cazul în care aţi condus automobilul la acel moment în stare de ebrietate sau nu aţi avut permisul de conducere ori revizia tehnică etc (art.29 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, nr.414/2006)).

2. Dar daca procesul-verbal de contraventie este anulat de instanta de judecata, fara sa se expuna pe vinovatie, atunci despagubirea de asigurare va fi achitata? RĂSPUNS. DA, deşi acest lucru e puţin probabil. De regulă, instanţele de judecată se pronunţă asupra vinovăţiei, chiar şi în condiţiile în care anulează procesul-verbal cu privire la contravenţie pe motivul admiterii unor erori tehnice sau de altă natură de către agentul constatator în momentul întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenţie.

Pot cere pentru intirziere penalitati si dobinda de intiziere? RĂSPUNS. Conform alin.2 art.19 din legea sus-indicată, asigurătorul este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de asigurare în cel mult 3 luni din data depunerii cererii de despăgubire. Pentru perioada care excede acest termen puteţi cere plata dobânzilor de întârziere (vedeţi art.619 din Codul civil).

Cu respect,
Copeţchi Stanislav


21 iulie 2017