Asistența socială mi-a luat copiii

6 septembrie 2022 31

Bună ziua. Mă puteţi ajuta să recuperez copiii de la asistenţa socială? Lucrătorii de acolo au concluzionat greșit că nu aveam grijă de copii și i-a luat. Acest lucru nu este adevărat - eu am grijă de copii şi îi vreau înapoi.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Ala, încearcă să vă adresați cu o cerere la serviciul dat, ca ei să vă motiveze și să vă prezinte o dovadă în baza căruia s-a luat o așa decizie. În aceia cerere DVS sunteți în drept să atenționați, că în caz contrar o să apelați în instanța de... mai detaliat judecată pentru a vă întoarce copii.

7 septembrie 2022
Arsen Saruhanean
 • Avocat
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună ziua!
După ridicarea tuturor actelor și luarea de cunoștință va fi necesar de contestat și de solicitat înapoierea copiilor.

Articolul 66 din Codul Familiei al RM( Apărarea drepturilor părinteşti) prevede:
(1) Părinţii au dreptul să ceară înapoierea copilului de la orice persoană care îl reţine fără un temei legal. În caz... mai detaliat de litigiu, părinţii se pot adresa instanţei judecătoreşti.

(2) Instanţa judecătorească este în drept să respingă acţiunea prevăzută la alin.(1) dacă va stabili că înapoierea copilului părinţilor săi contravine intereselor acestuia.

(3) Dacă instanţa judecătorească va stabili că nici părinţii şi nici persoanele la care se află copilul nu sînt în stare să asigure întreţinerea, educaţia şi dezvoltarea adecvată a acestuia, ea va obliga autoritatea tutelară teritorială să dispună plasamentul copilului în conformitate cu prevederile Legii nr. 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

Menționez, că statul – în persoana Direcției pentru Protecţia Drepturilor Copilului are obligația pozitivă de a depune eforturi serioase și consecvente pentru a facilita reunirea copiilor cu părintele lor biologic
Una din atribuțiile autorității tutelare teritoriale potrivit art.7 lit.c) din din Legea Nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, este întreprinderea, în colaborare cu autoritatea tutelară locală, acţiunilor necesare privind prevenirea separării copilului de mediul familial sau privind (re)integrarea lui în familie.

Am avut în practica asemenea cazuri cîștigate.
Pentru asistență juridică puteți să mă apelați la numărul de tel.: 069076419

7 septembrie 2022