Asociati SRL

26 iulie 2017 139

In cazul in care adaug un asociat in srl cu 70% ca administrator, in ce mod ma pot asigura ca 30% ale mele le voi primi si nu voi fi exclus din asociati si nu voi fi mintit?

Jurist comments 1

Download discussion
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

1. Partea sociala de 30% va apartine cu drept de proprietate, si nimeni nu va poate lipsi de acest bun.
2. Profitul se distribuie proportional cotei detinute. Modul de distribuire a profitului poate fi modificat numai daca exista o Hotarire unanima a tuturor asociatilor.
3. Asociatul poate fi exclus din societate numai... mai detaliat prin hotarire a instantei de judecata, la cererea altui asociat sau administratorului. Motive pentru excludere pot fi numai daca asociatul care se pretinde a fi exclus: nu a varsat aportul social, a comis fraude impotriva societatii sau foloseste patrimoniul societatii in favoarea sa sau a tertilor.
4. Hotărîrile adunării generale a asociaţilor se adoptă:
1) cu votul unanim al tuturor asociaţilor societăţii pentru (100%):
a) obligarea asociaţilor la aporturi suplimentare;
b) modificarea modului de distribuire a profitului net al societăţii;
c) modificarea ordinii de zi;
d) transformarea societăţii într-o altă formă în care asociaţii poartă răspundere nelimitată;
2) cu cel puţin trei pătrimi din voturile tuturor asociaţilor societăţii dacă statutul acesteia nu prevede un număr mai mare de voturi pentru (75%):
a) modificarea şi completarea actului de constituire;
b) lichidarea societăţii, numirea lichidatorului şi aprobarea bilanţului de lichidare;
c) reorganizarea societăţii şi aprobarea planului de reorganizare;
d) acordul prealabil pentru încheierea contractelor, prin care societatea transmite proprietatea sau cedează, cu titlu gratuit, drepturi terţilor, inclusiv asociaţilor societăţii;
e) înfiinţarea filialelor şi reprezentanţelor societăţii;
f) aprobarea fondării altor persoane juridice;
g) aprobarea participării în calitate de cofondator al altor persoane juridice;
3) cu majoritatea voturilor tuturor asociaţilor societăţii pentru (51%):
a) aprobarea dărilor de seamă şi a rapoartelor administratorului şi ale cenzorului;
b) repartizarea profitului net între asociaţi;
c) desemnarea şi eliberarea înainte de termen a administratorului şi cenzorului;
d) aprobarea mărimii şi modului de achitare a remuneraţiei administratorului şi cenzorului;
e) aprobarea regulamentelor interne;
f) adoptarea altor hotărîri ce ţin de competenţa adunării generale a asociaţilor.

26 iulie 2017