Asociație în condominiu

24 aprilie 2019 14

Spuneți-mi, va rog: într-un complex cu două și mai multe blocuri locative, se pot forma mai multe asociații? Adică, câte două-trei blocuri într-o asociație, sau chiar câte o asociație la fiecare bloc locativ în parte? Sau e permisă doar o asociație la tot complexul?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna Sașa

Conform prevederilor legale actuale se acceptă ca proprietarii mai multe blocuri locative (din același complex locativ) să constituie o asociație.
Sperăm că în curând Parlamentul va vota din nou Legea condominiului astfel încât, în viitor fiecare bloc va trebui să constituie propria asociație sau comunitate a proprietarilor de bunuri imobine... mai detaliat din acel bloc.

Legea condominiului în fondul locativ care la moment încă este în vigoare prevede expres următoarele:
Articolul 1. Noţiuni principale
Noţiunile utilizate în cuprinsul prezentei legi au următorul înţeles:
condominiu - complex unic de bunuri imobiliare, ce include terenul în hotarele stabilite şi blocurile (blocul) de locuinţe, alte obiecte imobiliare amplasate pe acesta, în care o parte, constituind locuinţele, încăperile cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, se află în proprietate privată, de stat sau municipală, iar restul este proprietate comună indiviză.
În cazul construcţiilor date în exploatare, condominiul se constituie prin asocierea obligatorie a proprietarilor de bunuri imobiliare, amplasate pe un anumit teritoriu, din iniţiativa proprietarilor, agenţiilor teritoriale de privatizare sau autorităţilor administraţiei publice locale. Înregistrarea condominiului bunurilor imobile viitoare sau nefinalizate se face de către proprietarul bunului respectiv în conformitate cu art.404 şi 405 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998. Asociaţia de coproprietari în condominiu se constituie după darea în exploatare a construcţiei.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311744

25 aprilie 2019