Asociatie proprieteri

12 mai 2019 25

Ce se poate face in cazul in care un proprietar de locuinta nu doreste sa se adere la asociatie sau vrea sa se retraga din ea. Proprietarul este automat membru fara acordul lui? In Declaratia Universală a Drepturilor Omului art. 20 alin. 2 se spune ca "Nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociație", iar în Constituția Republicii Moldova, art. 4 Drepturile si libertatile omului, alin. (1) se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform art. 22, Legea condominiului în fondul locativ:

Articolul 22. Calitatea de membru al asociaţiei de coproprietari

(1) Membri ai asociaţiei de coproprietari sînt toţi proprietarii locuinţelor (încăperilor) din condominiu.
... mai detaliat (2) Membri ai asociaţiei de coproprietari devin, în mod automat, persoanele juridice întreprinderi de stat şi/sau municipale, cărora le aparţine dreptul de regie sau de administrare operativă a locuinţelor (încăperilor) din condominiu.
(3) Calitatea de membru al asociaţiei de coproprietari se dobîndeşte din momentul înregistrării de stat a acesteia în modul stabilit.
(4) Persoanele care procură locuinţe (încăperi) în condominiu, după înfiinţarea asociaţiei de coproprietari, devin membri ai acesteia imediat după dobîndirea de către ei a dreptului de proprietate asupra locuinţei (încăperii).
(5) Interesele membrilor minori ai asociaţiei de coproprietari le reprezintă părinţii, tutorii sau curatorii lor în modul stabilit de legislaţie.
(6) Calitatea de membru al asociaţiei de coproprietari încetează în cazul decesului membrului asociaţiei, lichidării persoanei juridice, înstrăinării bunurilor sau în alte temeiuri.
(7) În cazul decesului proprietarului locuinţei (încăperii) persoană fizică sau reorganizării persoanei juridice, succesorii de drepturi (moştenitorii) devin membri ai asociaţiei de coproprietari din momentul dobîndirii de către aceştia a dreptului de proprietate asupra locuinţei (încăperii) din condominiu.
(8) În cazul decesului proprietarului locuinţei (încăperii) persoană fizică şi lipsei de moştenitori legali sau testamentari, soarta locuinţei (încăperii) se hotărăşte în conformitate cu normele dreptului de moştenire.

Prin urmare, potrivit legii, fiecare proprietar al locuinţei este membru al asociaţiei de coproprietari şi, atîta timp cît n-a fost pronunţată vreo hotărîre în acest sens pentru declararea neconstituţionalităţii, legea rămîne obligatorie.

Mai multe detalii găsiţi aici: https://yavo.md/rom/raspunsuri/v/asociatie-proprieteri

Servus

13 mai 2019