Asociatul unic al SRL are si statut de administrator

27 martie 2023 31

Bună ziua. Asociatul unic al SRL, care are si statut de administrator al SRL, este obligat să aibă încheiat cu societatea în cauză contract individual de muncă pentru a putea exercita partea administrativă, de exemplu pentru a semna acte? Sau este suficient statutul de Administrator pentru a face aceasta?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună. E de ajuns hotărârea de desemnare și înregistrarea în Registrul Persoanelor Juridice.

Asupra relaţiilor dintre administrator şi societate legislaţia muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicţie cu prezenta lege.
Articolul 70. Desemnarea administratorului
(1) Administratorul societăţii se desemnează de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul societăţii... mai detaliat dacă actul de constituire prevede aceasta. Administratorul poate fi eliberat oricînd cu sau fără motiv.
(2) În calitate de administrator poate fi desemnat unul dintre asociaţi sau un terţ.
(3) Datele despre desemnarea şi eliberarea administratorului, precum şi despre identitatea acestuia, se prezintă pentru înregistrare în Registrul de stat al persoanelor juridice. La acestea se anexează hotărîrea de desemnare sau de eliberare a administratorului.

28 martie 2023