Atribuțiile agenților de pază din supermarket

1 februarie 2023 242

Bună ziua. Va rog să îmi explicați, sau să mă direcționați la autoritatea competentă ori la actele normative de rigoare unde aș putea afla răspuns la următoarele întrebări:
- Sunt obligat să las rucsacul la dulapul de la intrare, la cererea agentului de pază, dacă am în el lucruri de valoare?
- Sunt obligat, la cererea agentului, să-i arăt conținutul buzunarelor, genții, rucsacului etc.?
- Are dreptul paza să mă rețină și/sau să-mi îngrădească libera circulație (de a ieși din magazin și pleca mai departe) în acest caz?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua, Alexandru!
Legea nr. 283 din 04-07-2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază stabilește:
10. Personalul de pază particulară (gardianul), în timpul exercitării serviciului de pază, este obligat:

a) să cunoască şi să îndeplinească atribuţiile ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate;

b) să... mai detaliat cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii obiectivului păzit;

c) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite sub pază şi să asigure integritatea acestora;

d) să permită acces la obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;

e) să efectueze controlul, la intrarea şi ieşirea din incinta obiectivului supus pazei, al persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor şi altor bunuri;

f) să nu permită accesul pe teritoriul obiectivului păzit al persoanelor suspecte și al celor aflate în stare de ebrietate;

g) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvîrşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele regulamentelor interne, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luînd măsuri pentru conservarea sau paza lor și întocmind procesul-verbal respectiv;

h) să informeze imediat conducerea organizaţiei şi pe şeful ierarhic despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;

i) să informeze organele competente în caz de accidente produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, de combustibil sau de substanţe chimice, la reţele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sînt de natură să producă pagube, precum şi să ia imediat primele măsuri după constatare;

j) în caz de incendii, să întreprindă măsuri urgente de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să informeze serviciul de pompieri, poliţia, conducerea organizaţiei şi să întreprindă măsuri de stingere a focului pînă la sosirea organelor competente;

k) să folosească mijloacele tehnice de semnalizare antiincendiară şi de pază şi mijloacele de comunicaţie;

l) să întreprindă măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor şi a valorilor în caz de calamităţi naturale sau catastrofe tehnogene şi să informeze administraţia obiectivului;

m) să permită acces liber la obiectivul păzit colaboratorilor de poliţie care verifică obiectivul în scop de serviciu şi să informeze despre aceasta conducerea organizaţiei particulare de pază;

n) să contacteze poliţia în legătură cu orice faptă care poate prejudicia patrimoniul obiectivului păzit şi să acorde concurs la îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru reţinerea infractorilor;

o) să păstreze secretul de stat şi alte informaţii cu accesibilitate limitată, dacă prin atribuţiile de serviciu are acces la asemenea date şi informaţii;

p) să poarte în timpul serviciului armamentul cu care este dotat şi să aplice arma numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege;

q) să poarte uniforma de culoare verde şi însemnele distinctive ale organizaţiei numai în timpul serviciului;

r) să aibă asupra sa legitimaţia de serviciu de modelul stabilit.

11. Personalul de pază particulară (gardianul), în exercitarea serviciului de pază a obiectivului, este supus următoarelor restricții:

a) să nu părăsească postul încredinţat fără a preda serviciul;

b) să nu permită accesul la obiectiv persoanelor străine, gardienilor liberi de la serviciu fără permisiunea administraţiei obiectivului;

c) să nu admită dormitul la post sau distragerea în alt mod de la serviciu, primirea de la alte persoane sau însuşirea obiectelor care nu se referă la serviciu;

d) să nu poarte uniforma de serviciu în afara zonei amplasării obiectivului păzit;

e) să nu întreprindă acţiuni ce contravin serviciului şi obligaţiilor funcţionale.
c) înainte de intrare în tură, angajaţii pazei primesc instrucţiuni în conformitate cu obligaţiile de serviciu, precum şi instrucţiuni în privinţa faptelor ce au avut loc în lipsa acestora la obiectiv, în ultimele 24 de ore, în privința specificului fiecărui post de pază, a măsurilor de securitate antiincendiară, precum şi privitor la mijloacele existente de stingere a incendiilor şi metodele de utilizare a acestora;

d) în activitatea sa, serviciul de pază se conduce de instrucţiunile aprobate de beneficiar.

2 februarie 2023
Maria Gogu
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Dl. Alexandru,
Obligațiile gardianului (paznicului) sunt prevăzute la punctul 10 din cadrul Anexei nr. 1, „Regulamentului-Tip al activității particulare de pază” al Legii nr. 283 din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază.
Cadrul legislativ menționat supra nu prevede obligația salariaților sau a altor persoane ce... mai detaliat intră în cadrul unității supravegheate de a lăsă gențile, rucsacul sau alte obiecte la loc special menajat în acest sens. Astfel, aveți dreptul de a lua rucsacul cu Dvs.

Însă în temeiul pct. 10 litera e) din cadrul Anexei nr. 1 „Regulamentului-Tip al activității particulare de pază” al Legii nr. 283 din 04.07.2003, gardianul are obligația să efectueze controlul, la intrarea și ieșirea din incinta obiectivului supus pazei, al persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor și altor bunuri.
Prin urmare, gardianul (paznicul) este obligat să efectueze controlul rucsacului si al altor bunuri.

Cât privește obligația instituita de a lăsă rucsacul in dulapul de la intrare, vă sugerez să citiți Regulamentul Intern al unității deoarece acestă obligație poate fi instituită prin intermediul Regulamentului Intern al unității, în cazul în care vă este încălcat dreptul de acces la rucsac sau alte drepturi conexe puteți scrie o plângere în acest sens în cadrul Inspectoratului de stat al muncii.

2 februarie 2023

Vă mulțumesc pentru răspunsuri!
Doar o precizare: merge vorba că eu sunt, în cazul dat client/cumpărător în supermarket.
Deci
1. Gardianul are dreptul sau obligația de a-mi verifica rucsacul și buzunarele, iar eu sunt obligat să mă supun dacă mi se cere - corect am înțeles?

2. Dacă nu sunt de acord... mai detaliat să las rucsacul în dulap (încalcă dreptul de acces la rucsac) petiția se depune la inspectoratul muncii sau la Protecția Consumatorilor?

Vă mulțumesc

2 februarie 2023

@Tatiana Scobioala
@Maria Gogu vă mulțumesc mult pentru răspunsuri și calificări!

2 februarie 2023