Au procedat corect cei de la inspectoratul pentru protecția mediului?

23 aprilie 2019 48

Bună ziua! Spuneți-mi, va rog: ieri fratele meu minor, care este în grijă mea, a dat foc la niște frunze uscate în grădină. După care au venit doi domni care s-au prezentat ca fiind de la Inspectoratul pentru protecția mediului din Orhei și mi-au aplicat amendă. Au procedat corect cei de la Inspectoratul pentru protecția mediului?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
Acțiunile împotriva mediului sunt sancționabile, sigur că, fratele fiind minor, acesta aflindu-se în grija dumneavoastră, se consideră că sunteți responsabil pentru acțiunile acestuia.

24 aprilie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună Marta

Potrivit prevederilor Codului Contravențional persoana fizică răspunde pentru faptele sale de la vârsta de 18 ani, iar în anumite cazuri începînd cu vârsta de 16 ani.

Ar fi binevenit să ne oferiți mai multe detalii și anume în partea ce se refera la încadrarea juridică a faptei, adică articolul și... mai detaliat alineatul din Codul Contravențional la care se face referire ca ar fi fost încălcat.

De remarcat, că reprezentanți legali ai minorului sunt părinții, iar în lipsa acestora este persoana desemnată în acord cu prevederile Codului civil.
Ori, nimeni nu poate fi atras la răspundere pentru o faptă ce nu a comis-o sau pentru o persoană care nu se află în custodia sa, fiind întrunite toate cerințele legale ce confirmă tutela/curățel instituită asupra persoanei minore.
Vă recomand să contestați procesul verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare.
Acestea se contestă în termen de 15 zile din data încheierii procesului-verbal cu privire la contravenție, care, în cazul Dvs curge din 22 aprilie 2019.

Articolul 16. Răspunderea contravenţională a persoanei fizice
(1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana fizică responsabilă care, în momentul săvîrşirii contravenţiei, are împlinită vîrsta de 18 ani.
(2) Persoana fizică cu vîrsta între 16 şi 18 ani este pasibilă de răspundere contravenţională pentru săvîrşirea faptelor prevăzute la art. 69 alin. (1), art. 78, 85, 87, art. 88 alin. (1), art. 89, art. 91 alin. (1), art. 104, 105, 203, art. 204 alin. (1), (2) și (3), art. 228–245, 336, 342, 352–357, 363, 365, art. 366 alin. (1), art. 367, 368, 370, art. 372 alin. (2).
(3) În cazul minorului care a săvîrşit o faptă ce se încadrează în dispoziţia normei din partea specială a cărţii întîi, agentul constatator, procurorul sau instanţa de judecată expediază materialele cauzei contravenţionale autorităţii administraţiei publice locale pentru problemele minorilor. La demersul agentului constatator, instanţa de judecată poate aplica faţă de minor măsuri de constrîngere cu caracter educativ conform art.104 din Codul penal.
[...]

Codul Penal al RM:
Articolul 104. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ
(1) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu art. 54 sau de pedeapsă penală în conformitate cu art. 93 li se aplică următoarele măsuri de constrîngere cu caracter educativ:
a) avertismentul;
b) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;
c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului;
d) obligarea minorului de a urma un curs de reabilitare psihologică;
e) obligarea minorului de a urma cursul de învăţămînt obligatoriu;
f) obligarea minorului de a participa la un program probaţional.
(2) Enumerarea de la alin.(1) are un caracter exhaustiv.
(3) Minorului îi pot fi aplicate concomitent cîteva măsuri de constrîngere cu caracter educativ.
(4) În cazul eschivării sistematice a minorului de la măsurile de constrîngere cu caracter educativ, la propunerea organului de stat specializat, procurorul anulează măsurile aplicate și trimite cauza în instanța de judecată, iar în cazul în care măsurile respective au fost stabilite de către instanţa de judecată, aceasta le anulează şi dispune trimiterea cauzei penale la procuror sau, după caz, stabileşte o pedeapsă prevăzută de lege pentru fapta săvîrșită.
(5) Măsurile de constrîngere cu caracter educativ se aplică minorilor pînă la atingerea majoratului, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvîrşite.

24 aprilie 2019