Automobil vămuit și înregistrat în Transnistria

24 iunie 2020 12

O persoană a cumpărat un automobil în Germania, a vămuit automobilul si l-a inregistrat în Transnistria pe numele altei persoane, care are permis de conducere, reședința și cetățenia Transnistriei. Poate persoana care a cumpărat automobilul (are cetățenia numai a Republicii Moldova cu reședință tot aici) să conducă automobilul menționat pe teritoriul RM în baza unei procuri eliberate de persoana pe numele căreia este înregistrat automobilulk?