Autorizație de construcție

19 decembrie 2018 47

Buna! In cazul in care pe un teren proprietate privată este proiect coordonat cu certificat de urbanism și autorizație de construcție și lucrările se executa in conformitate cu proiectul, poate vecinul sa ceara oprirea lucrărilor? Distanță dintre clădiri este de 6 metri iar, de la hotar este de 1 metru, la vecin fiind monument istoric. Proiectul a fost avizat de comisia de la ministerul culturii.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Maria Ciornenchi
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte domenii

Conform art. 379 Cod civil:
(1) Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său.
(2) Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată... mai detaliat respectîndu-se distanţa de la hotar stabilită de lege, demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care afectarea inadmisibilă s-a produs în mod evident.

20 decembrie 2018
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Victor,

Construcţie, lucrare sau plantaţie se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de hotar, conform legii, regulamentului de urbanism sau, în lipsă, conform obiceiului locului, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.

În cazul în care Dvs.... mai detaliat aveți certificatul de urbanism și autorizația de construcție atunci se presupune că construția respectivă corespunde cu normele tehnice, urbanistice, arhitecturale.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.20 decembrie 2018