Autorizație pentru construcție

26 februarie 2024 3

Bun[ ziua. Legea noua prevede că lucrările auxiliare sau anexele se pot construi fără documentație, dacă suprafața acestora nu depășește 15 mp. Totodată, se specifică ca dacă suprafața e mai mare de 15 mp, proprietarul va notifica autoritatea și își va asuma riscul consecințelor de demolare. Vă rog să mă ajutați să înțeleg - care pot fi motivele eventualei demolări și cum să evit asemenea situație? Există vreun termen după notificare în care autoritățile trebuie să acționeze, iar dacă acest termen expiră, se înțelege că motive de demolare nu mai sunt?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Ion, în cazul DVS sunteți în drept să vă adresațo oficial cu o cerere la Inspectoratul de construcție, unde să puneți în sarcină pentru a vă informa modul de construcție, care v-a depăși 15 m, și dacă v-a fi riscul demolării. În caul încălcîrii acestor prevederi, puteți fi scncționat... mai detaliat connform Codului contravențional Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile

existente

Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit,

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

26 februarie 2024