Autoturism sub sechestru

3 iulie 2018 28

Bună ziua! În luna februarie 2017 a fost procurat un autoturism de la proprietar prin persoană împuternicită de acesta notarial cu întocmirea contractului de vânzare-cumpărare şi procură generală pe cumpărător valabilă pînă în 2019. Acum, la perfectarea actelor de proprietate a posesorului actual, adresîndu-se la MRAO, s-a stabilit că fostul deţinător al autoturismului, din luna noiembrie 2017 are o datorie la stat în jur de 10.000 lei. Acum executorul judiciar pretinde confiscarea autoturismului de la posesorul actual (în paşaportul tehnic figurează numele primului proprietar). De menţionat este fapul că la data procurării automobilului, vânzătorul nu avea datoria menţionată anterior, iar acum posesorul actual dorind să înmatriculeze automobilul după sine, riscă să rămână fără automobil. Cum e posibilă rezolvarea acestei situaţii? Mulţumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Din conținutul speței dvs ar fi posibil de prezentat contractul de vânzare cumpărare cu data procurării automobilului de către noul posesor demonstrând astfel că datoria survenită a avut loc mai târziu când fostul deținător nu mai era proprietar. Astfel demonstrați acest fapt executorului judecătoresc și solicitați scoaterea sechestrului.

3 iulie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

În continuarea celor susținute de Dnul Domenco, adresați o cerere prealabilă și către creditorul la solicitarea căruia s-a aplicat sechestrul, iar în cazul în care refuză adresați o cerere de chemare în judecată împotriva creditorului și atrageți executorul judecătoresc în calitate de intervenient accesoriu.
Pretențiile ce le invocați ar trebui să... mai detaliat fie anularea și radierea sechestrului aplicat în baza încheierii nr XX din XXXXXXXX emisă de către executorul judecătoresc YYY în procedura de executare nr....

3 iulie 2018