Având la mână chitanțele de plată și de participare la licitație, cum pot obține dreptul la proprietate?

29 octombrie 2018 51

Participând la Licitaţia funciară nr.3 din 25.01.2011 privind vânzarea unor loturi pentru construcţie, teren public, am cumparat două loturi pentru construcţie cu suprafaţa de 0.0040 ha fiecare cu nr. cadastrale 1027101554 si 1027101555.
Procedura de achitare a fiecarui lot în parte a fost efectuată în aceeaşi zi conform borderoului de calcul al preţului de vânzare-cumpărare a lotului de pământ în s. Floreni, rn. Anenii Noi. Conform aceleiaşi proceduri Vânzătorul se obliga să perfecteze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului conform legislaţiei şi condiţiilor licitaţiei.
La etapa când am fost să semnez la notar contractele de vânzare-cumpărare a fiecarui lot în parte mi s-a adus la cunoştinţă că au fost găsite careva greşeli în setul de documente al lotului nr. 1027101555 şi că acel set a fost transmis înapoi către executorul din cadrul Primăriei Floreni, de unde înapoi la notar nu a mai fost expediat. Astfel, a fost posibilă definitivarea procedurii doar pentru lotul cu nr. cadastral 1027101554.
Atunci când m-am adresat la primărie referitor la subiectul dat - mi s-a comunicat că setul de acte pentru lotul cu nr. 1027101555 este de negăsit, iar lotul se află în continuare la balanţa autorităţii publice locale.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Dreptul de proprietate nu poate apărea in baza chitantelor de participare la licitație.
Doar prin semnarea contractului de vânzare cumpărare, veți deveni proprietar.
Adresați o cerere în scris la Comisia de licitație, solicitați încheierea contractului. Hotărârea Guvernului prevede un termen de 7 zile dupa achitarea bunului pt incheierea contractului.
Daca refuza, puteti solicita... mai detaliat restituirea platilor efectuate, sau puteti actiona in judecata cu o actiune privind recunoașterea dreptului de proprietate.

28 noiembrie 2018