Avem dreptul la mostenire?

19 iunie 2020 38

Tatăl meu a decedat în anul 1997 si a lasat 2 copii (o fiică și un fecior) din căsătorii diferite. Mama lui, adica bunica noastra, a decedat în 1983, iar tata era singurul copil la părinți. Bunicul a decedat în 2001, dar a făcut un testament în 1999 pe numele unui străin. Întrebarea mea este următoare: cum a intrat bunicul în posesia mostenirii tatălui meu, fara să ia în considerare ca exista doi copii? El stia foarte bine de existența noastră. Nu mă interesează partea bunicului (putea sa o lese oricui), mă interesează 1/2 cotă parte care apartinea tatălui meu. Ce putem face?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună Aliona!

La data deschiderii fiecăruia dintre defuncți era aplicabil Codul civil al RSSM din 1964 care dispunerea următoarele cu privire la clasele de moștenitori și ordinea chemării la succesiune:

Articolul 566. Moştenitorii legali
În caz de succesiune legală se consideră moştenitori în părţi egale:
de... mai detaliat prima clasă - copiii (inclusiv copiii înfiaţi), soţul şi părinţii (înfietorii) defunctului, precum şi copilul defunctului, care s-a născut după moartea acestuia;
de clasa a doua - fraţii şi surorile defunctului, bunicul şi bunica lui atît din partea tatăţui cît şi din partea mamei;
de clasa a treia - nepoţii şi nepoatele de frate şi de soră incapabile de muncă ale defunctului.
Moştenitorii din clasa următoare sînt chemaţi la succesiunea legală numai în lipsă de moştenitori din clasele precedente sau dacă aceştea nu acceptă succesiunea. Ei sînt chemaţi la succesiune şi în cazul, cînd toţi moştenitorii din clasele precedente au fost decăzuţi din dreptul de succesiune.
Sînt moştenitori legali şi persoanele incapabile de muncă, care au fost întreţinute de defunct cel puţin un an înainte de moartea lui. Dacă există alţi moştenitori, ei vin la succesiune în aceiaş măsură ca şi moştenitorii din clasa chemată la succesiune.
Nepoţii şi strănepoţii defunctului sînt moştenitori legali, dacă în momentul deschiderii succesiunii nu mai trăia acela din părinţii lor, care ar fi fost moştenitor; ei moştenesc în părţi egale partea, care i s-ar fi cuvenit la succesiunea legală defunctului lor părinte.
Cei înfiaţi şi descendenţii lor nu vin la succesiune după moartea părinţilor celui înfiat, a celorlalte rude de sînge ale lui pe linie ascendentă, precum şi a fraţilor şi surorilor lui de sînge.
Părinţii celui înfiat şi celelalte rude de sînge ale lui pe linie ascendentă, precum şi fraţii şi surorile lui de sînge nu vin la succesiune după moartea celui înfiat şi a descendenţilor lui.


La acel moment bunicul îl moștenea pe fiul său de rând cu copiii defunctului, adică nepoții săi.

Întrebarea care se ridică este, au intrat sau nu copiii în drepturi, prin administrarea bunurilor masei succesorale, în primele șase luni de la deschiderea succesiunii?
Intrarea în posesie le permite copiilor să se adreseze in instanta de judecata cu o cerere de constatare a faptului acceptarii succesiunii prin intrarea in posesia de facto a bunurilor masei succesorale.

Accesați link-ul de mai jos și vedeți legea aplicabilă fiecăreia dintre moștenirile care au avut loc.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286216


Succes.

20 iunie 2020