Bănuiesc că fosta soție intenționează să ducă copiii noștri comuni peste hotare

5 septembrie 2023 3

Bună ziua. Sunt divorțat și am înțeles ca fosta soție vrea sa ia copiii și sa plece cu ei peste hotare. Știu că pe data de 1 septembrie a depus la pașapoarte. Are dreptul sa facă așa ceva cu fără acordul meu (al tatălui)? Mulțumesc.

Jurist comments 4

Download discussion
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Dacă plecarea peste hotare este de scurtă durată atunci o poate face și fără acordul dumneavoastră, iar dacă scopul plecării este de lungă durată cu schimbarea domiciliului în străinătate atunci este necesar acordul dumneavoastră.


LEGEA Nr. 269 din 09-11-1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova
(2) Minorii... mai detaliat au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.

(3) Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizia autorităţii tutelare teritoriale. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.

[Art.1 al.(3) modificat prin LP118 din 12.05.22, MO164-169/03.06.22 art.195; în vigoare 03.07.22]

(4) În cazul în care minorul își stabilește domiciliul în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizia autorităţii tutelare teritoriale

5 septembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

https://www.bizlaw.md/republica-moldova-ii-va-plati-8500-de-euro-unui-italian-pentru-ca-nu-a-fost-lasat-sa-isi-ia-copilul-din-tara-noastra vedeți aici cum s-a apărat un italian, cum judecătorii din Moldova au încălcat convenția internațională ș.a. în caz că mama duce copiii în alt stat și tatăl solicită returnarea copiilor în statul de reședință permanentă..............deci, atunci când mama duce copiii și... mai detaliat nu se mai întoarce, atunci trebuie de acționat așa cum a acționat italianul.....plus la asta plângere penală în Moldova.......

5 septembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii

5 septembrie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Andrei, în afară de celea menționate de colegii mei, mai aveți dreptul să apelați cu o cerere la poliție, deoarece soția DVS poate să încalce prevedrile Codului penal Articolul 207. Scoaterea ilegală a copiilor din ţară

Scoaterea copilului din ţară în baza unor acte false sau pe altă cale... mai detaliat ilegală, precum şi abandonarea lui în străinătate în scopuri altele decît cele indicate la art.206,

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani.

5 septembrie 2023