Buletin de boala

10 august 2017 414

In luna iulie am stat cu copilul in concediu de boala la spital doua saptamini, activez la centrul perinatal din noiembrie 2016, am primit salariul numai 50%, concediul de boala se achita sau nu? Unde ma adresez daca se achita?

Jurist comments 3

Download discussion
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Buna ziua,

Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale ( http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082 )

prevede la art. 19 . Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav
(1) Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, iar în cazul copilului care suferă de maladie oncologică şi... mai detaliat al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente - pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani se acordă în bază de certificat de concediu medical, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare.
(11) Dreptul la indemnizaţie se acordă, opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tata, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de pînă la 18 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 18 ani, indemnizaţia se acordă altor persoane asigurate, opţional: tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii.
(12) Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav nu se acordă pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediul anual (de bază sau suplimentar), în concediul neplătit, în concediul pentru îngrijirea acestui copil pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi pentru p
erioada suspendării contractului individual de muncă.
[Art.19 al.(12) introdus prin LP332 din 23.12.13, MO35-41/14.02.14 art.75; în vigoare 01.04.14] (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav se stabileşte în conformitate cu art.13 alin.(1).

Articolul 20. Perioada pentru care se acordă indemnizaţie
pentru îngrijirea copilului bolnav
(1) Perioada pentru care se acordă indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav este de cel mult 14 zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu şi de cel mult 30 de zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale în staţionar pentru perioada în care copilul necesită îngrijire, dar nu mai mult de 60 de zile cumulative într-un an calendaristic pentru fiecare copil.
[Art.20 al.(1) modificat prin LP332 din 23.12.13, MO35-41/14.02.14 art.75; în vigoare 01.04.14]
(2) În cazul în care copilul suferă de boli contagioase, este imobilizat într-un aparat ghipsat ori este supus unor intervenţii chirurgicale, durata concediului medical se stabileşte de către consiliul medical consultativ, iar indemnizaţia se acordă pentru perioada integrală a concediului medical.

11 august 2017

multumesc p-u raspuns.Sper sa-mi fie util...

11 august 2017

de la contabilitate imi spun ca trebuie sa am minim 9 luni lucrate, este undeva stipulat asa ceva? este adevarat? va rog sa-mi raspunde-ti..

11 august 2017