Cum pot beneficia de achitarea concediului medical la locul de muncă de bază și la cel prin cumul?

12 decembrie 2020 15

Bună ziua. Cum pot beneficia de achitarea concediului medical la locul de muncă de bază și la cel prin cumul? Cum prezint un singur certificat în două locuri diferite?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună Vadim.

În cazul în care persoana desfăşoară activităţi în mai multe entităţi şi în fiecare este asigurată, conform legislaţiei, indemnizaţia se calculează în funcţie de venitul total asigurat. Venitul asigurat se va confirma prin certificate eliberate de fiecare din entităţi în care îşi desfăşoară activitatea salariatul.

Angajatorul de la locul de... mai detaliat muncă de bază a asiguratului va confirma prin certificat partea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă care urmează a fi achitată angajatului de către angajatorul de la locul de muncă prin cumul pentru primele cinci zile de concediu medical.

Mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru primele cinci zile de concediu medical se va distribui între angajatori în mărimi proporţionale veniturilor asigurate ale angajatului, realizate la fiecare angajator în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

Dacă persoana asigurată nu prezintă datele necesare de la angajatorii unde activează prin cumul, angajatorul de la locul de muncă de bază calculează indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă reieşind din venitul asigurat al persoanei de la locul de muncă de bază.

Dacă mai ai întrebări, nu ezita să mă contactezi.

14 decembrie 2020