Fosta nora nu ne permite noua (feciorului si mie) sa comunicam cu copiii

4 ianuarie 2021 36

Buna ziua. Sunt bunica, fiul meu care e divortat si se afla impreuna cu mine departe de casă, are copii care se afla cu mama lor. Aceasta nu ne permite sa comunicam cu copiii. Ce drepturi avem noi: feciorul meu (tatal copiilor) si eu (bunica)?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Zibaida, mesajul DVS se reglamenteazî conform Codul Familiei Articolul 64. Exercitarea drepturilor părinteşti în cazul cînd părinţii locuiesc separat

(1) Părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor cînd comportamentul... mai detaliat acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică.

(2) Părinţii au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drepturilor părinteşti de către părintele care locuieşte separat de copil. Litigiile apărute se soluţionează de către autoritatea tutelară, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească, care va emite hotărîrea respectivă.

(3) În cazul nerespectării hotărîrii instanţei judecătoreşti, faţă de părintele culpabil se aplică măsurile stabilite de legislaţia procesuală civilă. În cazul încălcării repetate a hotărîrii judecătoreşti, la cererea părintelui care locuieşte separat de copil, instanţa judecătorească, ţinînd cont de interesele şi părerea copilului, poate soluţiona problema transmiţîndu-i copilul.

(4) Părinţii care locuiesc separat de copil au dreptul de a primi informaţiile ce se referă la copilul lor de la toate instituţiile educative, curative, de asistenţă socială etc. Comunicarea informaţiei poate fi refuzată dacă comportamentul părintelui prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea copilului. Acest refuz poate fi atacat în instanţa judecătorească.

Articolul 65. Dreptul bunicilor, fraţilor şi surorilor copilului de a comunica cu acesta

(1) Bunicii, fraţii şi surorile copilului au dreptul să comunice

cu acesta. Dacă părinţii copilului (unul dintre ei) le refuză acest drept, autoritatea tutelară îi poate obliga să-l respecte.

(2) Dacă părinţii (unul dintre ei) vor neglija hotărîrea autorităţii tutelare, persoanele interesate pot porni în instanţa judecătorească o acţiune privind înlăturarea impedimentelor de comunicare cu copilul.

(3) Acţiunea privind înlăturarea impedimentelor de comunicare cu copilul a bunicilor, fraţilor şi surorilor lui poate fi respinsă numai în cazul existenţei unui pericol pentru viaţa şi sănătatea copilului, pentru dezvoltarea lui spirituală. Soluția e următoare, DVS depuneți o cerere la organul de tutelă la executivul raional, unde v-a fi invitată mama copilulșui ți ex. soțul, organul v-a întocmi un oral / gafic /, conform căruia o să aveți acces la copil. În caz dacă mama copilului se v-a opune, aveți dreptul să vă adresați în istanța de judecată, deoarece fiul DVS este tata copilului biologic, el are aceleaș drepturi ca și mama, tata n-a fost lipsit de drepturi, asta e tot, succese. Dacă DVS nu sînteți în stare să întocmiți o cerere puteți apela la poșta electronică sau la viberul pe telefonul 068669950.

4 ianuarie 2021
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

Cel mai simplu ar fi să apelați la poliție atunci când vă mergeți să vedeți copii și aceasta nu vă permite deoarece fapta se pedepsește contravențional și anume:

Articolul 64. Împiedicarea exercitării dreptului de a comunica cu copilul

... mai detaliat şi de a-l educa

(1) Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinţi (a ambilor părinţi) să ia parte la educarea copilului

se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale.

(2) Încălcarea de către părinţi/reprezentanţi legali, bunici, fraţi sau surori ale copilului a deciziei autorităţii tutelare privind stabilirea modului de realizare a dreptului de comunicare cu copilul

se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 12 la 24 de ore.

6 ianuarie 2021