Bunicul a decedat mulți ani în urmă și a lăsat un teren

1 aprilie 2023 90

Bună ziua. Bunicul a decedat mulți ani în urmă și a lăsat un teren. Toți copiii bunicului (inclusiv tatăl meu) au decedat. Suntem mulți nepoți, împrăștiați în toată lumea. Ultima fiică a bunicului a decedat 3 luni în urma. Am cîteva întrebări legate de această situație:
1. Cum să pornim procedura succesorală - trebuie să participe toți moștenitorii? Unii spun că nu îi interesează, nu vor nimic.
2. Ce documente trebuie să prezentăm notarului?
3. Daca după moartea bunicii nu am deschis procedura succesorală (terenul e scris pe numele buniului), trebue să facem ceva în acest sens?
4. Trebuie să ne adresăm la notarul din localitatea unde se află terenul sau o putem face și la unul din Chișinău?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Dacă bunelul a decedat pînă la 01.03.2019 atunci acceptarea succesiunii se făcea prin acceptare directă la notar prin declaraţie de acceptare în termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii sau prin intrarea în posesie de fapt a bunului.
Respectiv dacă procedura succesorală în urma decesului bunelului nu a fost... mai detaliat deschisă urmează prin judecată să demonstraţi că cineva din copiii bunelului a acceptat succesiunea şi s-a folosit de acele bunuri. Respectiv cine s-a folosit de acele bunuri şi le va putea lăsa ca moştenire în caz cotrar acele bunuri vor trece la stat (serviciul fiscal de stat)
Ce ţine de moştenirea lăsată de mătuşă, la moment codul civil prevede că moştenitorii primesc automat moştenirea ce li se cuvine dacă în termen de 3 luni nu renunţă la acea moştenire.
Pentru a porni procedura succesorală trebuie să prezentaţi notarului certificatul de deces.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, notarul are competenţă generală, cu următoarele excepţii:

a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul locului deschiderii succesiunii;

b) în cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege pe oricare dintre notarii care desfăşoară activitate pe teritoriul ultimului domiciliu al celui ce a lăsat moștenirea;

2 aprilie 2023

Mulțumesc mult

2 aprilie 2023