Cabluri care incurca constructia

10 martie 2019 28

Buna ziua. Spuneți-mi, va rog, cum pot procedez. Am cumpărat un teren de construcție, am început actele de construcție, dar din cauza că sunt trase niste fire de la Moldtelecom am depus 3 cereri pentru ca sa fie schimbate firele. Am deja ceva timp nu pot începe casa din cauza acestor fire. Spuneți-mi, va rog, cum sa procedez cu toată procedura aceasta?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Daca nu ați primit nici un răspuns în acest sens de la Moldtelecom încercați să sesizați și Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei or în caz contrar ulterior în instanța de judecată.

10 martie 2019
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare

Conform art. 8, Legii cu privire la petiţionare:

Art. 8. – (1) Petițiile se examinează de către organele corespunzătoare în termen de 30 de zile lucrătoare , iar cele care nu necesită o studiere și examinare suplimentară fără întîrziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu... mai detaliat excepția cazurilor prevăzute la alin. (4) și (5) .
(2) Termenul de examinare a petiţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare de către conducătorul organului corespunzător, fapt despre care este informat petiţionarul, dacă:
a) sînt necesare consultări suplimentare pentru întocmirea răspunsului la petiţie;
b) petiţia se referă la un volum complex de informaţii sau dacă se impune studierea unor materiale suplimentare ce urmează a fi selectate şi folosite pentru întocmirea răspunsului.
(3) Cererea prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhic superior în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei,decizia urmînd a fi comunicată de îndată petiționarului.

Conform art. 16, legea sus-menţionată:

Art. 16. – (1) Petiționarii, care consideră că drepturile lor sînt lezate și nu sînt de acord cu deciziile organului sau persoanei oficiale, care au examinat petiția, au dreptul de a se adresa în instanța de contencios administrativ în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei, dacă, conform legii, se adresează direct la instanță, sau de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă, sau, în caz dacă în intervalul menționat nu au primit răspuns – din ziua cînd trebuiau să-l primească.
(2) Petiționarul depune în istanța de contencios administrativ, concomitent cu cererea, și răspunsul organului sau persoanei oficiale, care i-au refuzat restabilirea dreptului.
(3) În cazul cînd petiționarul nu a primit nici un răspuns în termenele stabilite, el va menționa acest fapt în cererea depusă, iar istanța de contencios administrativ va cere răspunsul respectiv.
(4) istanța de contencios administrativ examinează cererea conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 793 – XIV din 10 februarie 2000.

Prin urmare, dacă aţi primit un răspuns oficial la cererile Dvs. şi nu sunteţi de acord cu acest răspuns sau, dacă a trecut termenul prevăzut de lege şi nu aţi primit niciun răspuns, aveţi dreptul să vă adresaţi în instanţa de contecios administrativ.

Servus

11 martie 2019