Calcularea dobânzii de întârziere după ce hotărârea a rămas definitivă

17 iunie 2020 29

Am pierdut un litigiu privind încasarea datoriei si am fost obligata să achit o sumă de bani. Judecata a calcualt dobândă până la data pronunțării hotărârii. Hotărârea a rămas definitivă pentru că nu a fost contestată. În cadrul procedurii de executare, executorul judecatoresc a calcualt dobânzi de la data rămânerii definitive a hotărâii până la data executării. Acum creditorul solicită să îi mai achit dobândă pentru perioada de la data pronunțării până la data rămânerii definitive a hotărârii, adică pentru 30 de zile. Are dreptul să ceară așa ceva?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Ana, bună ziua!

La cererea creditorului executorul este obligat să calculeze dobânda e întârziere în temeiul art. 24 Cod de executare.

Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi altor sume rezultate din întîrzierea executării
(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în... mai detaliat drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
(2) Încheierea executorului judecătoresc se emite, în condiţiile alin.(1) al prezentului articol, doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii. Încheierea respectivă este executorie după devenirea sa definitivă, numai dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru emiterea şi executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care stabileşte obligaţia principală.

17 iunie 2020