Camere video in curtea unui bloc

5 februarie 2021 24

Buna! Recent la noi in curte a avut loc un jaf armat. Si de aceea am hotarit sa instalam camere video. Care sunt conditiiile de instalare si cum e mai bine: sa le instalam de sinestatator ori totusi sa apelam la servicii de securitate.

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna seara dl. Damian, așa și așa, dar mai bine dacă o să apelați la specialiști, cu care se poate de încheiat și contract de deservire.

5 februarie 2021
Andrei Domenco
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Indiferent de sectorul public sau privat, operatorii, atît persoane fizice cît și
juridice, conform art. 23 al legii precitate, sînt obligaţi să notifice CNPDCP, personal
sau prin persoanele împuternicite de către ei, înainte de a prelucra date cu caracter
personal destinate să servească unui scop. Prelucrarea altor categorii de date cu... mai detaliat caracter
personal decît cele notificate anterior se va efectua cu condiţia unei noi notificări.

Dat fiind faptul că asociația, ca persoană juridică, reprezintă interesele comune
ale membrilor, nu și interesele fiecărui membru în parte, cert este că dezbaterea privind
instalarea camerelor video poate avea loc doar în cadrul adunării generale, a cărei
finalitate se consemnează în proces-verbal. Mai mult, decizia adoptată trebuie să nu
trezească dubii asupra conținutului său, să întrunească argumente care justifică
necesitatea și oportunitatea utilizării sistemelor de supraveghere video.
Reieșind din cele relatate supra, menționăm că, în cazul în care are loc supravegherea video a spațiului comun din condominiu, atunci doar asociația de
coproprietari în condominiu (în continuare – A.C.C.) va avea temeiul legal de prelucrare
a datelor cu caracter în acest scop și de notificare a sistemului de evidență al
supravegherii video la CNPDCP. Modalitatea de adoptare a deciziilor asociației de
coproprietari (inclusiv și numărul necesar de voturi în acest sens) este prevăzută de Legea
condominiului în fondul locativ.
Subsecvent, remarcăm că potrivit art. 10 alin. (1) al Legii nr. 913 condominiului
în fondul locativ, asociaţia de coproprietari, cu întrunirea a 2/3 din numărul total de
voturi, poate adopta decizia privind îmbunătăţirea confortului clădirii, inclusiv instalarea boilerelor cu apă caldă, încălzirii centrale, ascensoarelor, etc.

5 februarie 2021