Când sunt considerată proprietar conform contractului de donație?

3 mai 2023 22

Bună ziua. Bunica mi-a făcut Contract de donație ”pentru uz și abitație” pe casă. Am dreptul să fac fără permisiunea bunicăi lucrări de construcții, replanificare etc.? Cine se consideră proprietar în prezent - eu sau bunica?