Cand un părinte decedeaza

18 octombrie 2018 23

Buna! Doresc sa va intreb: fratele meu este inchis si tata e pe patul de moarte. Daca decedeaza, noi putem să-l aducem sa-si ia rămas bun? Se află la Soroca, noi la Edinet. Au cerut 3.000 de lei pentru masina convoi ca sa vina numai la cimitir. De ce e atat de dură legea?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Art. 217 Cod de Executare al RM.

Astfel, condamnatului care execută pedeapsa închisorii în regim comun sau de resocializare, în caz de deces, de boală gravă a soţului sau a unei rude apropiate, de calamitate naturală, care a cauzat pagube materiale considerabile condamnatului sau... mai detaliat familiei lui, poate beneficia de o deplasare de scurtă durată de  pînă la 7 zile.
Deplasarea de scurtă durată în afara penitenciarului se acordă prin dispoziţia scrisă a şefului penitenciarului, ţinîndu-se cont de timpul necesar pentru călătoria dus-întors, se ține cont și de faptul dacă condamnatul este caracterizat pozitiv.

Cheltuielile de deplasare în afara penitenciarului le suportă condamnatul.

Deplasările menționate nu se acordă condamnaţilor care au săvîrşit  infracţiuni ce constituie recidivă periculoasă sau deosebit de periculoasă, condamnaţilor care au săvîrşit infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, condamnaţilor care au sancţiuni disciplinare nestinse, condamnaţilor pentru infracţiuni intenţionate, săvîrşite în perioada executării pedepsei, condamnaţilor bolnavi de tuberculoză în formă contagioasă, condamnaţilor care nu au urmat tratamentul complet al bolii venerice, alcoolismului, toxicomaniei, narcomaniei, condamnaţilor care suferă de tulburări psihice ce nu exclud responsabilitatea.

18 octombrie 2018