Candidatul la funcția de primar al satului poate organiza discuții publice în aer liber cu consătenii?

19 octombrie 2023 3

Bună ziua. Un candidat la funcția de primar dorește să oranizeze întrevederi / discuții publice cu alegătorii, în aer liber în diferite părți ale satului. Poate face asta fără a notifica în prealabil primăria localității vizate?

Jurist comments 1

Download discussion
Gabriel Diaciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Aliniatul 11 al Articolului 70 din Codul electoral ne spune:
Concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, autoritățile administrației publice locale fiind obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în termene și în condiții egale. Organele electorale pot fi sesizate în cazul neregulilor constatate în legătură cu organizarea și... mai detaliat desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii.

Respectiv din formularea "autoritățile administrației publice locale fiind obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în termene și în condiții egale" înțelegem că autoritățile administrației locale asigură desfășurarea acestor întâlniri, respectiv ar trebui să fie notificate.

20 octombrie 2023