Cardul salarial blocat de executor

20 ianuarie 2023 49

Buna ziua. Am avut un credit pe care nu l-am rambursat la timp si dosarul a ajuns la executorul judecatoresc!. Acesta a trimis angajatorului meu un ordin pentru retinerea unei parti din salariu in contul rambursarii datoriei, dar cardul salarial oricum este blocat. Recent, mi-a cerut sa-i achit onarariu 2.500 lei, dar refuza in continuare sa deblocheze cardul. I-am prezentat probe ca este card de salariu, dar oricum nu vrea sa ridice sechestrul. Unde ma pot adresa ca sa fie rezolvata aceasta intrebare?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Anatol.
Trebuie să depuneți 4 cereri:
1. Către angajator - ca să vă achite salariul în numerar, pentru a nu transfera banii pe conturile sechestrate.
2. Către executorului judecătoresc - o cerere cu solicitarea de a ridica sechestru de pe contul legat de cardul salarial deoarece salariul deja este urmărit, cu... mai detaliat probe că acest cont este salarial.
3. Către uniunea executorilor judecătorești o plîngere pe executor dacă nu vrea să ridice sechestru.
4. Către Centru național anticorupție o plîngere pe executor pentru abuz de putere.

Prevederi legale relevante:
Codul Muncii
Articolul 141. Formele de plată a salariului
(3) Plata salariului poate fi efectuată atât în numerar, cât și prin virament la contul salariatului, deschis la prestatorul de servicii de plată, cu achitarea serviciilor respective din contul angajatorului.

Codul de executare
Articolul 110. Veniturile care nu pot fi urmărite
(1) Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului:
o) partea salariului în mărimea cuantumului salariului minim, cu excepția cazului când se urmărește pentru situațiile prevăzute la art. 106 alin. (3).
(2) Măsurile asigurătorii aplicate asupra veniturilor indicate la alin. (1) vor fi ridicate prin încheierea executorului judecătoresc emisă în cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării cererii debitorului, însoțită de actele ce confirmă că mijloacele bănești aflate în conturile bancare provin exclusiv din sursele indicate la alin. (1).


Legea privind executorii judecătoreşti
Articolul 21. Răspunderea disciplinară
(1) Executorul judecătoresc răspunde disciplinar pentru săvîrşirea unei abateri disciplinare.
(2) Constituie abatere disciplinară:
d) tergiversarea sistematică sau neglijența gravă în efectuarea lucrărilor legate de procedura de executare;
e) încălcarea, din motive imputabile executorului judecătoresc, a termenului de îndeplinire a acţiunilor procedurale sau refuzul nemotivat de a efectua acte de executare;

Codul Contravențional
Articolul 312. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu
(1) Folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu într-un mod care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,

se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

21 ianuarie 2023