Care certificate îmi trebuiesc din partea bunicii pentru dosarul pentru redobândirea cetățeniei române?

13 ianuarie 2019 55

Buna! Dacă bunica nu a fost căsatorită, iar în certificatul de naştere al mamei în locul tatei e scris străbunelul, care certificate îmi trebuiesc din partea bunicii pentru dosarul pentru redobândirea cetățeniei române?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Beschieru
  • Parajurist
  • Dreptul civil

Buna Ruslan.
Pe pagina web a Autoritîții Naționale pentru cetățenie : www.http://cetatenie.just.ro/, sunt amplasate practic toate informațiile necesare. În temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991. se presupune redobândirea cetățeniei române foştilor cetăţeni români care au pierdut această cetățenie din motive neimputabile lor sau cărora le-a fost ridicată fără voia lor,... mai detaliat precum şi pentru descendenţii de gradul I, II şi III ai acestora.

ACTE NECESARE

două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm
Paşaportul, în original și în copie (cu traducere, după caz) legalizată;
Buletinul sau cartea de identitate, în original și în copie legalizată;
Cazier judiciar din străinătate în original și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul.
Acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de deces sau de divorţ) în original și în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române;
Acte de stare civilă în original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
Acordul părinților pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar;
Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte.

14 ianuarie 2019