Care e marimea pensiei alimentare in prezent?

15 februarie 2023 280

Buna ziua. Doresc sa aflu cum se calculeaza pensia alimentara pe care un tata trebuie s-o plateasca copilului sau. In sedinta de judecata, tatal in cauza a declarat ca are salariul lunar de 3.800 lei. Cum poate fi verificata marimea salariului? Care e marimea pensiei alimentare in prezent?

Comentariile juriștilor 10

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua, Mariana.
Dacă a declarat salariul, atunci pensia de întreținere va fi 1/4 din salariu.
Angajatorul eliberează confirmare în care indică mărimea salariului.

Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul minor.
(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de... mai detaliat 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.

(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.

Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor într-o sumă bănească fixă
(1) În cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.

(2) Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin. (1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

16 februarie 2023

Buna ziua dna Tatiana! Multumesc de raspuns,dar cui angajatorul ii eliberează confirmare în care indică mărimea salariului? Avocatului sau mamei care o dat la alimente,sau judecatorului?

16 februarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Mariana.
De principiu, în mare parte pentru judecător nu este importantă mărimea salariului ci faptul că debitorul pensiei de întreținere este angajat, pentru a putea achita periodic.
În hotărâre nu se va stabili suma concretă ci partea din venituri care va fi încasată.
spre exemplu azi soțul are salariu după... mai detaliat cum ați spus 3800 iar în 2023 salariul minim este de 4000 lei astfel se vor încasa proporțional din venit în fiecare lună scadentă.
Deja în cadru executării, angajatorul soțului dumneavoastră va informa executorul despre veniturile acestuia în temeiul art.105 alin.(2) Cod de executare potrivit căruia,
Persoanele fizice şi juridice sînt obligate, la cererea executorului judecătoresc, să prezinte în termen informaţii despre cîştigul lunar şi despre alte venituri ale debitorului.
În același timp, dacă e principial pentru dumneavoastră să obțineți la această etapă informație despre veniturile în cauză solicitați informație de la angajatorul soțului și după ce acesta vă refuză (refuzul e condiționat de accesul la date cu caracter personal) solicitați aportul instanței de judecată pentru acumularea probelor în temeiu art.119 cod procedură civilă care prevede:

Articolul 119. Prezentarea şi reclamarea probelor

(1) Probele se adună şi se prezintă de către părţi şi de alţi participanţi la proces. Dacă în procesul de adunare a probelor apar dificultăţi, instanţa este obligată să contribuie, la solicitarea părţilor şi altor participanţi la proces, la adunarea şi prezentarea probelor necesare, cu excepția cazurilor în care instanța constată că cererea de reclamare a probelor este înaintată în mod neîntemeiat și cu scopul vădit de a tergiversa examinarea cauzei sau proba reclamată este în mod vădit lipsită de pertinență. Probele se prezintă în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare în termenul stabilit de instanță, dacă legea nu prevede altfel.

16 februarie 2023

multumesc de raspuns,dar au stabilit suma fixa,care nu ma aramjaza

16 februarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Suma fixă din practică se acordă în cuantum de 1500 lei per copil or conform datelor statistice minimul de întreținere pentru un copil era 3000 lei, respectiv fiecărui părine îi revine cîte 1500.
În cazul dumneavoastră, dacă salariul declarat este 3800 atunci 1/4 din acesta ar fi 950 de lei.
În... mai detaliat cazul în care nu sunteți de acord cu hotărârea judecătorească și aceasta a fost pronunțată recent, o puteți contesta în termenul și modul stabilit de lege.
Codul Familiei nu prevede modificarea cuantuluilui pensiei de întreținere în sumă fixă cum spre exeplu e prevăzut pentru pensia stabilită în cuantum procentrual (art. 75 alin.(2))
În același timp puteți încerca să solicitați instanței indexarea pensiei.
nu am găsit precedente.... dar nimic imposibil nu este.

Potrivit Codului familiei:
Articolul 108 . Indexarea pensiei de întreţinere

Pensia de întreţinere, stabilită de instanţa judecătorească într-o sumă bănească fixă, se indexează în cazurile şi în modul stabilit de lege.

Legea expres nu prevede care este modalitatea de indexare
însă instanța de judecată prin analogie ar putea indexa pensia de întreținere ca și pensia din sistemul public
Articolul 13. Indexarea pensiilor

(1) Pensiile se indexează anual la 1 aprilie.

(2) Coeficientul de indexare constituie rata inflației la sfârșitul anului precedent, exprimată prin creșterea prețurilor de consum în luna decembrie a anului respectiv față de aceeași lună a anului premergător. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

16 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Angajatorul eliberează confirmarea salariatului (soțului). Dvs puteți înainta o cerere către angajator făcând referire la faptul că sunteți parte la proces judiciar și informația privind salariul este relevantă.

Referitor la mărimea pensiei alimentare, motivați că suma de 1/4 din salariu este extrem de mică și e imposibil de întreținut un copil... mai detaliat cu asemenea sumă.
Mai mult, este cunoscută situația că salariul pe hârtie este unul, iar în realitate altul.
Dacă mai puteți proba faptul că el mai obține alte venituri.

Puteți solicita instanței încasarea pensiei în mărime fixă (de exemplu 1500 lei lunar), motivând că încasarea pensiei sub forma de 1/4 din salariu lezează interesele copilului.

16 februarie 2023

multumesc de raspuns,piritul primeste 16 mii de lei lunar,dar a amăgit in judecata si nu i so cerut dovada.

16 februarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Dacă aveți asemenea informații, sesizați Inspectoratul de Stat a Muncii privind achitarea salariului în plic.
Codul contraventional prevede:
Articolul 552. Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă

Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă

se sancţionează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la... mai detaliat 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

16 februarie 2023

multumesc mult dnei Taniana si d-lui Serghei

16 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Acum depinde la ce etapă sunteți cu procesul judiciar pentru a cunoaște ce măsuri trebuie să luați în viitor.
Nu e corect să achite o sumă atât de mică, când dispune de mijloace financiare mari.

16 februarie 2023