Care e procedura de concediere a unui profesor pensionar?

11 iunie 2017 946

A atins vârsta de pensionare și exista o cerere din partea altui specialist.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Consiliul institutiei de invatamint decide asupra concedierii / eliberarii din serviciu , temeiul legal si etc. !

12 iunie 2017
Denis Draguțan
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere

Buna ziua! administratia intitutiei de invatamint poate decide concedierea salariatului pensionar conform articolului 301, alineatul 1 din Codului Muncii al Republicii Moldova, care prevede drept temei pentru desfacerea contractului individual de muncă încheiat cu cadrele didactice la vțrsta de pensionare. NOTĂ: Ministerul Educaţiei... mai detaliat a propus un proiect de lege prin care pedagogii care ating vârsta de pensionare sunt înlocuiţi cu tinerii specialişti, dacă cel puțin unul din ei va candidata la poziția respectivă. Ministerul Educaţiei a propus completarea art.301 din Codul Muncii, care prevede condiţiile de încetare a contractelor individuale de muncă, cu încă un alineat şi anume stabilirea pensiei pentru limita de vârstă, care este considerat de specialiștii în doemniul drepturilor omului unul discriminatoriu. Totodată, conform art.55 din Codul Muncii, dacă pentru funcția deținută de un pensionar pedagog nu candidează nici-un tânăr specialist, conducatorul instituţiei va avea posibilitatea să încheie contracte individuale de muncă, pe durată determinată. Odată ce Codul Muncii permite concedierea pe motiv de atingere a vârstei de pensionare, o astfel de lege poate fi considerată drept discriminatorie, pentru că țintește în persoanele în etate și le încalcă dreptul la muncă. Indicarea vârstei de pensionare ca un criteriu de concediere și privarea de a continua activitatea îi dezavantajează pe salariatii pensionari.

12 iunie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Dle avocat, conteaza calitatea nu cantitatea!
Dna Viorica, in raporturile cu personalul didactic, angajatorii sunt tinuti sa respecte prevederile legale cuprinse in Codul Muncii, cit si in CONVENŢIA COLECTIVĂ Nr. 444 din 25.03.2016 (nivel de ramură) pe anii 2016-2020 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363959)
Regula generala este ca atingerea plafonului de virsta pentru pensionare -... mai detaliat constituie un temei pentru incetarea Contractului individual de munca cu profesorul (art. 301 Codul Muncii).
Pina la concediere, daca profesorul este membru de sindicat, Angajatorul (Directorul/conducatorul institutiei de invatamint) trebuie sa obtina Acordul de la organul sindical cu privire la concedierea profesorului respectiv. Organele sindicale își vor comunica acordul sau dezacordul argumentat în scris privind concedierea salariatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului de către angajator. În cazul în care răspunsul nu a fost primit de angajator în acest termen, acordul a organului respectiv se prezumă.
Dupa obtinerea acordului, conducatorul institutiei de invatamint trebuie sa emita un Ordin privind concedierea profesorului, pe care sa il aduca la cunostinta profesorului, sub semnatura.
Potrivit Conventiei Colective, Concedierea salariaţilor membri de sindicat se efectuează de către conducătorul instituţiei în condiţiile art.86 din Codul muncii cu acordul preliminar scris sau consultarea prealabilă cu organul sindical respectiv (art.87 din Codul muncii). În caz de reorganizare, absorbţie, lichidare a instituţiilor de învăţământ personalul este supus reducerii în condiţiile art. 88, 183 şi 186 din Codul muncii. Dreptul preferenţial de a menţine locul de muncă le revine şi tinerilor specialişti în primii 3 ani de activitate. Reducerea în masă a angajaţilor poate avea loc numai cu respectarea prevederilor Convenţiei colective (nivel naţional) nr.11 din 28.03.2012 „Cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă”.
Angajatorul acordă o indemnizaţie unică în mărimea unui salariu mediu lunar persoanei, la încheierea activităţii de muncă (negociat în contractul colectiv de muncă), în caz de: demisionare-
a) pensionarilor;
b) persoanelor cu o vechime în muncă de peste 25 ani în instituţia respectivă (pentru fidelitate);
in caz de încetare a contractului individual de muncă-
a) pensionarilor (art.301 alin. (1), lit. c);
b) conducătorilor instituţiilor de învăţământ preşcolar, general, superior, profesional tehnic, colegiilor la expirarea mandatului, prin decizia organului ierarhic superior. Indemnizaţia se acordă o singură dată.
Tinerii specialişti ocupă, prioritar, locurile vacante. Absolvenţii instituţiilor repartizaţi de Ministerul Educaţiei beneficiază de indemnizaţii unice, facilităţi sociale, de concediu cu durata de 1 lună calendaristică cu achitarea indemnizaţiei în mărime de o bursă lunară din contul instituţiei în care sunt plasaţi, în conformitate cu regulamentele aprobate.

12 iunie 2017