Care e timpul de lucru saptamanal pentru un paznic( lucrează la şcoală)?

22 ianuarie 2019 79

Care e durata timpului de muncă pentru paznic? Cum se achită timpul de noapte? Jumătate din salariu? Sau numai jumătate din salariul timpului de noapte? Mulţumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Toate aceste momente sunt coordonate cu angajatorul în conformitate cu regulamentul intern al unităţii, cu contractul individual şi cu cel colectiv de muncă.

Angajatorul poate angaja salariați cu ziua sau săptămîna de muncă parțială (pe fracțiune de normă), durata concretă a timpului de muncă parțial fiind consemnată în contractul individual... mai detaliat de muncă, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) lit. l).

Articolu 103. Munca de noapte
(1) Se consideră muncă de noapte munca prestată între orele 22.00 şi 6.00.
(2) Durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o oră.
(3) Durata muncii (schimbului) de noapte nu se reduce salariaţilor pentru care este stabilită durata redusă a timpului de muncă, precum şi salariaţilor angajaţi special pentru munca de noapte, dacă contractul colectiv de muncă nu prevede altfel.
(4) Orice salariat care, într-o perioadă de 6 luni, prestează cel puţin 120 de ore de muncă de noapte va fi supus unui examen medical din contul angajatorului.
(5) Nu se admite atragerea la munca de noapte a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor care au născut de curînd, a femeilor care alăptează, precum şi a persoanelor cărora munca de noapte le este contraindicată conform certificatului medical.

Trebuie să specificați dacă Contractual individual de muncă prevede că salariul este calculate pe unitate de timp,oră sau zi.

Conform art. 100 din Codul Muncii se permite ca paznicii să lucreze 12 ore, urmate de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore.

Reieșind din prevederile HG nr. 381 di 13.04 2006 „ Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”, programul complet de lucru constituie în medie 169 ore pe lună.

22 ianuarie 2019