Care este legea, cum pot sa-mi vad copiul?

15 martie 2019 91

Buna ziua. Am fost cu o persoana 3 ani impreuna, și acum avem un copil de 8 luni. Copilul este in familia ei, iar eu sunt scris in certificatul de nastere al baiatului. Pe parcus, au aparut niste probleme intre noi si am ajuns sa traim aparte. Iar acum nu-mi permite sa vad copilul. Cum zice legea, sau trebuie prin judecata sa obtin un act? Si ultima intrebare. Poate ea fara acordul meu sa ma scoata din certificatul de nastere al copilului sau sa plece peste hotare cu copilul? Care e procedura? Mersi mult.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna D-le Virgil,

1. Radierea mențiunii făcute la rubrica „Tata” din actul de stare civilă și Registrul de stare civilă se efectuează doar în baza unei hotărâri judecătorești, ceea ce presupune necesitatea depunerii unei asemenea cereri de către mama copilului.

2. În cazul în care nu este determinat domiciliul permanent al copilului,... mai detaliat dvs doriți să aveți grijă de copil prin urmare, domiciliul copilului să fie stabilit cu dvs este necesar să inițiați o acțiune în justiție privind determinarea domiciliului permanent al copilului cu Dvs.

3. până când se va determina domiciliul permanent al copilului de către instanța de judecată, dvs aveți posibilitatea de a vă adresa la autoritatea tutelară din raza domiciliului actual al copilului în vederea stabilirii unui grafic de întrevederi cu copilul.

4. În partea ce se referă la ieșirea copilului din țară vedeți mai jos prevederile legale:
LEGE Nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica MoldovaArticolul 1. Dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova
(1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului, iar apatrizii, refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară - în baza documentului de călătorie, eliberate de organele competente.
(1/1) Cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, apatrizii şi cetăţenii străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova au dreptul de a intra în Republica Moldova în baza titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modul de solicitare şi de eliberare a titlului de călătorie, precum şi forma, conţinutul şi termenul de valabilitate ale acestuia se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.
(2) Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
(3) Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.
(4) În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.
(6) Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislaţia acestuia.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311638

http://www.legis.md/cautare/rezultate/112685

15 martie 2019