Care este marimea amenzii pentru ca am injurat o vecina?

20 iunie 2017 92

Care este marimea amenzii pentru ca am injurat o vecina? Politistul imi aplica 1500 lei. Eu nu am iscalit procesul verbal.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua, Tina!

În conformitate cu art.69 din Codul contravenţionale limitele amenzii pentru injurie sunt: 9 - 18 unităţi convenţionale. Pentru injuria adusă prin intermediul mass media limitele sunt: 12 - 24 unităţi convenţionale. De notat că o unitate convenţională este egală cu 50 lei.

Deci, mărimea amenzii pentru injurie nu... mai detaliat poate depăşi suma de 1200 lei (pentru injuria adusă prin mass media) sau 900 lei (în cazul injuriei simple). Posibil agentul constatator a catalogat cele comise nu ca injurie, ci ca o altă faptă contravenţională. În orice caz, reieşind din mărimea pedepsei aplicate, nu rezultă că aţi fost sancţionată pentru injurie. Nu este exclusă ipoteza sancţionării pentru concurs de contravenţii (mai multe contravenţii).

Suplimentar vă informez că refuzul dstră de a semna procesul-verbal cu privire la contravenţie poate să nu dea nici un efect în cazul în care acest lucru va fi consemnat în conţinutul procesului-verbal şi certificat prin semnătura a cel puţin un martor, cu indicarea datelor acestuia.

20 iunie 2017