Care este pedeapsa pentru neinregistrarea accidentului rutier cu vatamari usoare a pietonului?

1 februarie 2019 104

Care este pedeapsa pentru neinregistrarea accidentului rutier cu vatamari usoare a pietonului? Intre sofer si pieton a fost o intelegere verbala de impacare, dar dupa 12 ore persoana se adreseaza la politie cu plangere precum ca a fost accidentata si soferul aparasir locul accidentului.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua
Pentru început, conform codului contravențional riscați sa fiți atras la răspundere contravențională după cum urmează:
Articolul 243. Părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier
(2) Părăsirea de către persoana implicată în accident rutier a locului... mai detaliat în care s-a produs accidentul ce a cauzat consecinţele prevăzute la art.242 alin.(2), dacă fapta nu constituie infracţiune,
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 1 la 2 ani, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 10 la 15 zile.

Totodată
Articolul 242. Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de vătămări corporale ușoare
(2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de vătămări corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare.

În acest sens, dacă agentul constatator decide că sunt identificate suficiente probe privind vinovăția dumneavoastră, vă alegeți cu două sancțiuni conform condițiilor și cuantumului sus enunțat.

Sigur, dacă veți fi sancționat, ar fi cazul să contestați procesele verbale în termen de 15 zile
Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale
(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 447/1 alin. (8).

1 februarie 2019
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Totodată, persoana vătămată poate solicita încasarea din contul persoanei vinovate costul prejudiciului cauzat.
Reieșind din prezumția că toate mijloacele de transport sunt asigurate în modul corespunzător, ați putea conta pe faptul că prejudiciul cauzat poate fi compensat de compania de asigurări.
Însă, în cazul în care se va constata și sancționa pentru... mai detaliat contravenția prevăzută de art 243 cod contravențional, sus numită, anume părăsirea locului accidentului, compania de asigurări, ulterior despăgubirii persoanei vătămate, va fi în drept să înainteze o acțiune de regres față de dumneavoastră, deoarece, conform legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
pentru pagube produse de autovehicule anume art. 29
Asigurătorul are dreptul să înainteze acţiune de regres persoanei răspunzătoare de producerea pagubelor atunci cînd:
lit. e) contrar prevederilor legale care reglementează circulaţia rutieră pe drumurile naţionale şi cele locale, persoana răspunzătoare de producerea accidentului a părăsit locul lui;
În cazul în care, persoana vătămată va considera ca compania de asigurări nu a despăgubit corespunzător, sau plata efectuată nu îi va acoperi toate prejudiciile invocate, partea vătămată vă poate acționa în judecată cu solicitarea de despăgubire în partea neacoperită de asigurator.
Sigur, legalitatea pretenției sale urmează a fi probată prin acte corespunzătoare.

În asemenea circumstanțe, vă alegeți cu sancțiuni contravenționale și obligație de despăgubire.

1 februarie 2019