Care este procedura de radiere a SRL daca fondatorul a decedat și urmașii nu pretind la aceasta?

26 ianuarie 2019 73

Buna! Cu mare surpriza si admiratie am aflat de grupul dvs. In speranta ca ma puteți ajuta, adresez următoarea întrebare: cum sa procedăm in situatia cand fondatorul SRL, care deține 100% capital a decedat, iar urmasii nu pretind la SRL. Activitatea SRL la moment e oprită din cauza ineficienței. Care ar fi procedura de radiere, dacă administratorul se concediaza? Portă cineva responsabilitate dacă activitatea rămâne suspendată?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună Dna Rodica,
Dacă toată proprietatea defunctului constă doar din acest SRL atunci succesorii pot renunța la succesiune la notar.
În cazul în care succesorul mai avea careva bunuri pe care succesorii le pot accepta, acestea pot fi acceptate doar integral.
Astfel, după ce moștenitorii intră în drepturi urmează să adopte decizia de... mai detaliat lichidare a SRL-lui.

26 ianuarie 2019
Valentin Ciuric
 • Avocat
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua! Doamna Rodica,
Radierea din Registru de stat al persoanelor juridice a societății cu răspundere limitată este etapa finală a dizolvării și lichidării companiei. Radierea poate avea loc prin una din metodele indicate mai jos.
La alegerea uneia dintre aceste metode se va ține cont de interesul moștenitorilor de a... mai detaliat acționa, de existența bunurilor companiei, de existența datoriilor și de durata de timp în care se dorește radierea.
1. Dizolvarea benevolă. Unul dintre moștenitori (din clasa I sau din următoarele clase) este în drept să depună la notar declarație privind acceptarea succesiunii, să obțină certificat de moștenitor legal și să devină asociat prin înregistrarea certificatului la Agenția Servicii Publice. Ulterior moștenitorul-asociat va dispune prin decizie dizolvarea societății comerciale și va urma procedura lichidării prevăzută la art. 88 – 99 din Codul civil. Asociatul poate numi un nou administrator sau poate el însăși să exercite atribuțiile administratorului.
Această metodă presupune realizarea multor formalități din partea moștenitorului, suportarea cheltuielilor legate de achitarea taxelor de stat și se va realiza până la un an de zile, inclusiv procedura succesorală. Totuși, în comparație cu alte metode acesta este cea mai rapidă.
Administratorul actual nu este în drept să decidă dizolvarea societății comerciale și nici să solicite instanței de judecată dizolvarea, chiar dacă la moment deține această calitate.
2. Dizolvarea forțată. Dacă nici un moștenitor nu acceptă succesiunea, societatea poate fi dizolvată forțat în baza hotărârii instanței de judecată în cazurile expres prevăzute de art. 87 din Codul civil.
În acest caz, urmează să înștiințați organul înregistrării de stat (ASP) despre decesul asociatului unic și lipsa moștenitorilor legali, precum și să solicitați autorității inițierea unei proceduri judiciare pentru dizolvarea forțată. Întreaga procedură de dizolvare, lichidare și radiere va fi realizată de către autoritățile publice.
3. Radierea din oficiu de către organul înregistrării de stat (ASP). Potrivit art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.220 din 19.10.2007, persoana juridică inactivă se consideră că și-a încetat activitatea și este radiată din oficiu.
Persoană juridică inactivă este persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale și reprezentanțe, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală.
În acest caz, organul înregistrării de stat adoptă decizia de a iniția procedura de radiere, va publica pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al RM un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere și termenul de înaintare a creanțelor. Dacă nu au fost înaintate creanțe, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului, organul înregistrării de stat adoptă decizia de radiere și radiază societatea din registru.
Această metodă nu presupune acceptarea succesiunii și îndeplinirea anumitor activități, însă este de lungă durată și este necesară lipsa oricăror datorii.
Cu respect,
Valentin Ciuric, Avocat
Tel.: 067 699 599

26 ianuarie 2019