Care este procedura de tragere la răspundere a persoanei cu funcție de răspundere pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti

25 decembrie 2023 3

Bună ziua. Pe 22.09.2023 instanța a pronunțat o hotărâre (cu executare imediată) prin care am fost restabilită în funcţie. Pârâtul nu a depus apel. Am prezentat executorului titlul executoriu pe 15.10.2023, am achitat taxa de executare și am depus cerere privind restabilirea în funcție în temeiul hotărârii menționate. Cu toate acestea, pârâtul nu execută hotărârea instanței. Cum poate fi trasă la răspundere persoana cu funcție de răspundere pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti, conform art. 318 Cod Contravenţional? Mulţumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Executorul judecătoresc urmează să întocmească procesul-verbal cu privire la contravenție prin care persoana responsabilă de executare hotărârii a fost învinuită de comiterea contravenției prevăzute de art.318 alin. (1) Cod contravențional, cu remiterea procesului-verbal în instanţa de judecată, pentru aplicarea sancţiunii persoanei în privința căreia a fost pornit procesul contravențional.
contravențional.

25 decembrie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Anna, eu am să fiu determinat Articolul 318. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată
(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată ori a documentului executoriu menționat la... mai detaliat art. 11 lit. c) sau d) din Codul de executare
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
(2) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare de către o persoană cu funcţie de răspundere a documentelor indicate la alin. (1) ori împiedicarea executării acestora
se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale.
E în competența executorului, care trebuie să întocmească procesul verbal respectiv, ca mai apoi dacă pârâtul n-o să execute, tot executorul e în drept săl invite pe pârât și să-i comunice, procesul verbal este expediat în adresa poliției, conform Codului pe nal să fie pornită o cauză penală Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată
(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare de către o persoană cu funcţie de răspundere a hotărîrii instanţei de judecată, precum şi împiedicarea executării ei, dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancţiunii contravenţionale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 850 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

25 decembrie 2023