Care este procedura de vanzare a apartamentului cu imprumut din banca pentru ”Prima casa”?

15 octombrie 2018 42

Buna ziua! Sunt proprieter si vand apartament locuibil. Cumparatorul ia din banca credit pe baza proiectului ”Prima casa”. Care este procedura? Ce ar trebui sa stiu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
În esență nimic ieșit din comun, urmează a fi prezentate actele standard prevăzute, cum ar fi:
Buletin,
Extras și evaluare de la ASP direcția cadastru,
Actul d-stră de proprietate.

În contract va fi identificată suma reală a bunului, după o evaluare a acestuia, deoarece în cadrul proiectului este prevăzută suma maximă a... mai detaliat tranzacției, totodată si banca urmează a fi sigură că bunul acoperă integral suma creditului oferit.
Luați în calcul că suma reală va atrage după sine obligația de achitare a impozitului pe venit, deoarece la moment, doar în cazul vînzării bunului la suma de evaluare cadastrală prezumă lipsa unui venit, astfel nu ar fi cazul de plată a unui impozit.
Cit privește impozitul pe venit, după ce va fi înregistrat contravrul de vînzare la cadastru, informația privind suma tranzacției va fi expediată spre serviciul fiscal, astfel nu va fi real de a evita obligația de plată.

16 octombrie 2018