Care este soarta bunului imobil proprietate comuna in devalmasie dupa expirarea termenului de prescriptie pentru partajare?

28 iunie 2017 189

Dreptul de proprietate comuna in devalmasie asupra bunului imobilil reese dintr-un contract de investitii pe numele unuia dintre soti, care este inregistrat la cadastru in timpul casatoriei. Care este soarta acestui bun (cum se distribuie cotele parti) dupa expirarea termenului de prescriptie pentru partaj? Va multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

În situația d-voastră, sunt posibile două alternative:

1. Unul din foștii soți solicită instanței de judecată repunerea în termenul de prescripție extinctivă dacă sunt întrunite condițiile stabilite la art. 279 Cod Civil (motive temeinice și excepționale) -> în condiția în care celalalt soț invocă expirarea termenului de prescripție
2. În caz... mai detaliat contrar, la încetarea căsătoriei, regimul proprietății comune în devălmășie încetează de drept (art 20 alin. (5) Codul Familiei), dacă nu este prevăzut altceva într-un eventual contract matrimonial.
3. Dacă nu există un asemenea contract, atunci din momentul încetării căsătoriei pe principiu de retroactivitate, acestor bunuri li se aplică regimul proprietății comune pe cote-părți în baza prezumției proprietății comune pe cote-părți până la proba contrară (art 345 alin. (2) Cod Civil al RM) , cotele fiind egale în baza prezumției de egalitate instituită prin intermediul prevederilor art. 26 alin. (1) din Codul Familiei al RM.

Succese!

28 iunie 2017
Dumitru Barbaroș
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Salut Alexandru,

După expirarea termenului de prescripție pentru partajare, bunul imobil are în continuare statut de proprietate comună în devălmășie.

Pentru a separa bunul imobil vă puteți adresa cu o nouă cerere de chemare în judecată prin care solicitați acest lucru.

Dacă imobilul a fost înregistrat în timpul căsătoriei, atunci acesta aparține câte... mai detaliat 1/2 fiecăruia din soți.

28 iunie 2017