Care este termenul mandatului de viceprimar?

18 noiembrie 2023 1

Bună ziua. După alegerile locale generale, viceprimarul rămâne același sau primarul are dreptul legal să numească alt viceprimar?

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Viceprimarul rămâne același până nu va fi eliberat din funcție conform prevederilor art.31 alin.(2) Legea nr. 436/2006 și apoi poate fi ales alt viceprimar.


LEGE Nr. 436 din 28-12-2006 privind administraţia publică locală
Articolul 31. Alegerea viceprimarilor și încetarea înainte de termen a mandatului de viceprimar

(1) Viceprimarii sînt aleși,... mai detaliat la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcţia de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul numeşte viceprimarul prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa consiliului.

(2) Viceprimarul este eliberat din funcţie, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind eliberarea din funcţia de viceprimar este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul eliberează viceprimarul din funcţie prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţă consiliului.

(3) Mandatul de viceprimar încetează înainte de termen în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (11) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local.

19 noiembrie 2023