Care posibilitati sunt de a presta servicii turistice fără a avea licenta pentru turism?

13 iulie 2017 109

Este posibil de prestat servicii de turism adica vînzarea biletelor de avion si a pachetelor turistice pe baza de contract cu compania care are licenta pentru turism? Dacă nu - in baza la franciza, daca este posibil? Care este procedura ?

Jurist comments 3

Download discussion
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Art. 14 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității turistice prevede că agențiile turistice sunt obligate să dețină licență de activitate.
Intermediarul nu este o agenție de turism.
Noțiunea agenției este dată de Legea indicată mai sus:
agenţie de turism (denumită, de asemenea, detailist) – persoană fizică sau juridică care vinde... mai detaliat sau oferă spre vînzare servicii turistice proprii sau contractate de la alţi furnizori, precum şi pachete de servicii turistice stabilite de turoperator;
*****
Deci, ați putea încheia un Contract de agent comercial, în condițiile Codului Civil.

13 iulie 2017
Vasile Vizir

La aceeași agenție pot sa presteze si alte servicii adica asigurări tot in baza la un contract cu firma care are licenta de broker in asigurări ?

14 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Depinde dacă activați ca agent -persoana fizica sau ca persoană juridică.
Potrivit art. 48 din Legea cu privire la asigurări http://lex.justice.md/document_rom.php?id=8A72DED2:D810E610
Se prevede că agentul- persoană juridică poate avea ca obiect de activitate doar intermedierea în asigurări.
Vedeți mai multe detalii cu privire la agentul de asigurări, broker,... mai detaliat în legea sus-numita.
Totodată, atrageți atenția că Contractul de agent de asigurări trebuie să fie încheiat cu un asigurător și nu cu un broker, care la rândul lui tot un intermediar este.

14 iulie 2017