Care sunt drepturile mele ca ingajat in caz de concediu de maternitate si de ingrijire a copilului?

11 iulie 2017 130

Buns ziua. La moment ma a flu in concediu prenatal, care se terminal pe 20 august, dupa care ar trebui sa mi se acorde concediul de ingrijire a copilului. Inainte de concediu prenatal ocupam functia de director de gimnaziu, care in luna mai a trecut ca filiala a altui gimnaziu. La moment directia de invatamint ma obliga ca dupa finisarea concediului postnatal din august sa ma transfere in functia de director adjunct, sa lucrez o saptamina, apoi sa mi-i au concediu de ingrijire a copilului.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Transferul in alta functie se face numai prin acordul scris al partilor - art. 74 Codul Muncii.
Daca institutia de invatamint unde va fi locul de munca propus, isi are sediul in alta localitate, atunci refuzul Dvs de a fi transferata in acea functie ar putea constitui un temei legal pentru... mai detaliat angajator de a va concedia, in baza art. 86 alin. (1) lit. y) din Codul Muncii, care prevede:
Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru următoarele motive:
y) refuzului salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate (art.74 alin.(1));
Insa, atita timp cit va aflati in concediu, angajatorul nu poate sa va transfere in alta functie sau sa va concedieze.
Respectiv, ar trebui ca atunci cind reveniti la munca, si vi se va propune transferul la alta functie, daca locul de munca este in alta localiate - solicitati fisa de post, cu argumentarea ca aveti nevoie de timp ca sa va decideti. In aceeasi zi depuneti cerere de concediu de maternitate, si dupa ce veti iesi in concediu angajatorul nu va putea lua vrio decizie pina nu reveniti la locul de munca.
Daca locul de munca nu va fi in alta localitate, atunci nu aveti de ce sa va faceti griji, pentru ca refuzul de a ocupa acea functie nu va mai fi deja un temei pentru concediere.
Nu in ultimul rind, angajatorul ar putea merge pe calea concedierii Dvs in legatura cu reducerea statelor de personal. Deci, va motiva ca functia de director al gimnaziului X se reduce, si va va propune aceeasi functie de director adjunct. SI in acest caz angajatorul nu poate concedia in perioada cind va aflati in concediu de maternitate.
Cred ca mai oportun ar fi totusi sa acceptati transferul in acea functie, pentru ca procesul reorganizarii institutiilor de invatamint oricum va avea loc.
Insa, drepturile Dvs la concediu maternitate nu poate fi conditionat de acceptarea sau nu a transferului, care, repet, poate fi efectuat doar prin acordul scris al partilor raportului de munca.

11 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Suplimentar,
daca totusi angajatorul va merge pe concedierea in legatura cu reducerea statelor de personal, trebuie sa cunoasteti ca procedura trebuie sa fie urmatoarea:
Codul Muncii:
Articolul 88. Procedura de concediere în cazul
... mai detaliat lichidării unităţii, reducerii numărului
sau a statelor de personal
(1) Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii de la unitate în legătură cu lichidarea acesteia ori în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal (art.86 alin.(1) lit.b) şi c)) doar cu condiţia că:
a) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), motivat din punct de vedere juridic sau economic, cu privire la lichidarea unităţii ori reducerea numărului sau a statelor de personal;
b) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) cu privire la preavizarea, sub semnătură, a salariaţilor cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii ori de reducerea numărului sau a statelor de personal. În caz de reducere a numărului sau a statelor de personal, vor fi preavizate numai persoanele ale căror locuri de muncă urmează a fi reduse;
c) o dată cu preavizarea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective (cu condiţia că astfel de loc de muncă (funcție) există la unitate, iar salariatul preavizat întruneşte cerinţele necesare pentru suplinirea acestuia);
d) va reduce, în primul rînd, locurile de muncă vacante;
e) va desface contractul individual de muncă în primul rînd cu salariaţii angajaţi prin cumul;
f) va acorda salariatului ce urmează a fi concediat o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă;
g) va prezenta, în modul stabilit, cu 2 luni înainte de concediere, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă informaţiile privind persoanele ce urmează a fi disponibilizate;
h) se va adresa organului sindical în vederea obţinerii acordului pentru concediere, în modul prevăzut de prezentul cod;
i) în cazul în care reorganizarea sau lichidarea unităţii presupune reducerea în masă a locurilor de muncă, va informa în scris, cu cel puţin 3 luni înainte, despre acest lucru organele sindicale din unitatea şi ramura respectivă şi va iniţia negocieri în vederea respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor. Criteriile vizînd reducerea în masă a locurilor de muncă se stabilesc prin convenţiile colective.
(2) În cazul în care, după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de concediere a salariatului, această procedură nu poate fi repetată în cadrul aceluiaşi an calendaristic. În termenul de preavizare nu se include perioada aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii şi în concediul medical.
(3) Locul de muncă redus nu poate fi restabilit în statele unităţii pe parcursul anului calendaristic în care a avut loc concedierea salariatului care l-a ocupat.
(4) În caz de lichidare a unităţii, angajatorul este obligat să respecte procedura de concediere prevăzută la alin.(1) lit. a), b), f), g) şi i).

11 iulie 2017