Care vor fi greutatile in cazul in care voi avea buletin romanesc cu un nume de familie, iar in Moldova cu altul?

29 iunie 2018 40

Am 67 de ani si detin cetatenie romana de 15 ani (cu domiciliul in Romania). In curand ma voi casatori cu un cetatean roman, care deja mi-a facut viza de resedinta la el in judet. El doreste sa-i port numele de familie (ca orice barbat). Urmeaza sa-mi fac buletin nou cu numele lui. Mi-e frica sa nu am neplaceri in viitor, doar toate documentele sunt cu numele actual. Cum sa procedez sa fie bine pentru ambii?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Valentina Cliucinicov
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Galina,
Trebuie să faceți - Transcrierea actelor de stare civilă - fiind o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor RM, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale RM.
Cetăţenii Republicii... mai detaliat Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă (act de căsătorie).
Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, nefiind necesară supralegalizarea sau apostilarea lor dacă au fost eliberate în România.
Soluţionarea problemei transcrierii actului de stare civilă parcurge 4 etape:
1. Depunerea cererii:
Cererea privind transcrierea actelor de stare civilă poate fi depusă:
- la Serviciul Stare Civilă în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;
- la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova
2. Examinarea cererii:
Serviciul Stare Civilă/misiunea diplomatică (oficiu consular) va examina cererea privind transcrierea actului de stare civilă solicitat, organizând dosarul, va expedia acesta Direcţiei generale stare civilă spre aprobare (care durează 15 zile lucrătoare, fără a lua în consideraţia termenul de transmitere poştală).
3. Aprobarea cererii:
Examinarea dosarului de către Direcţia generală stare civilă poate fi executată la solicitarea persoanei şi în regim de urgenţă, în cazul prezentării personale a acesteia la Secţia metodică şi examinarea dosarelor de stare civilă a Direcţiei generale stare civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1.
Pentru examinarea în regim de urgenţă a dosarului
4. Înregistrarea actului de stare civilă:
După aprobarea dosarului, Serviciul Starea Civilă/misiunea diplomatică (oficiu consular) va transcrie actul de stare civilă solicitat şi va elibera solicitantului certificatul de stare civilă.
Categorii de solicitanţi:
Serviciile privind transcrierea actelor de stare civilă se prestează următoarelor categorii de cetăţeni:
-titularului actului de stare civilă în care urmează a fi supus transcrierii ca rezultat al întocmirii dosarului respectiv;
-reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură);
Pentru transcrierea actului de căsătorie:
Obligatoriu –
-cerere privind transcrierea actului de căsătorie (F-40 CT);
-actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente din străinătate
-documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
- bonul privind achitarea taxelor stabilite.
Opţional –
- actul de identitate a soţului, cetăţean străin;
- actele de naştere ale soţilor;
- actul care atestă încetarea/desfacerea căsătoriei anterioare (certificatul de divorţ şi/sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind divorţul);
- alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
Examinarea de către SSC a cererii privind transcrierea actului de stare civilă (cu excepţia actului de deces), (organizarea dosarului şi expedierea acestuia spre aprobare către Direcţia generală stare civilă:
În mod ordinar 2luni- 10 lei;
În mod de urgență : 30 zile- 90lei; 15lei- 250lei; 5zile- 410lei; 24ore- 650lei.
Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:
- invalizii de grupa I, II şi a III-a;
-pensionarii de vârstă;
-părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
-participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
Sper că informația va fi utilă!
succese

29 iunie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună ziua,
Legislația României nu va permite să aveți numele și sau prenumele diferit de cel pe care îl aveți în România. Dacă nu mă greșesc chiar puteți fi atrasă la răspundere penală potrivit legislației românești.
Consultați un avocat din România.

29 iunie 2018